Юрій Мицик

Сайт українського історика Юрія Мицика
Київ, 2008
|

З незнаних листів Миколи Улащика

Микола Миколайович Улащик (1906-1986) був видатним білоруським істориком і природно, що його біографія, внесок в білорусистику мають бути всебічно дослідженими. Звичайно цього неможливо зробити без публікації всієї його творчої спадщини.

Початок цій шляхетній справі вже покладено. Досить вказати на прекрасно виданий том вибраних праць вченого (Мікалай Улашчык. Выбранае. Мінск, 2001.), підготовлений рядом відомих білоруських істориків та філологів (А. Каука, А. Улащчык, В. Скалабан, Г. Кісялеу). Але ще чимало праць Миколи Миколайовича чекає на публікацію і особливо це стосується його численної епістолярної спадщини. В річницю смерті ученого його учень, історик Станіслав Думін, звернувся до всіх, хто знав покійного, щоб вони надсилали дані до бібліографії його праць, копії листів, спогади. Оскільки я мав честь знати Миколу Миколайовича, то постарався розшукати його листи до мене, однак безуспішно (надія на їх знайдення ще є). Тому я написав і видав свої спогади про вченого; розшукав свого учня, письменника Федора Шепеля, котрий зберіг цікавий лист Миколи Миколайовича, який був виданий на сторінках газети “Голас Радзімы”. Знаючи, що шановний проф. Микола Павлович Ковальський, мій колишній науковий керівник, творець власної школи українських істориків, добре знав і листувався з Миколою Миколайовичем, то я звертався до нього з проханням знайти листи білоруського вченого. На той час проф. Ковальський повернувся до рідного Острога на Волині (у відродженому Національному університеті “Острозька академія” він був проректором по науці) і знайти листи у величезному домашньому архіві виявилося непросто. Микола Павлович планував написати і спогади про свого білоруського колегу і старшого товариша. Однак здоров’я Миколи Павловича погіршилося, він переніс інсульт, тяжко захворіли його теща, а потім і старша дочка, тому справу з написанням спогадів довелося відкласти…

Однак Микола Павлович постійно пам’ятав про прохання білоруських колег і влітку цього року таки знайшов понад 20 листів Миколи Миколайовича, писаних протягом 1974-1985 рр., а також цікаве фото від 21 жовтня 1978 р., зроблене на науковій конференції у Вільнюсі. На ньому стоять М. М. Улащик, М. П.Ковальський і литовський історик Мечиславус Ючас.(Міг і я потрапити на це фото, однак замість конференції у Литві я поїхав на тривале наукове стажування до Польщі). 5 вересня ц. р. проф. Ковальський прислав мені копії листів Миколи Миколайовича і одинадцять з них наводяться нижче (решта листів є не так важлива, це переважно вітальні листівки з оказії нового року і т. д., є навіть одна телеграма).

Мова у цих листах йде про редагування М. М. Улащиком монографії М. П. Ковальського “Источниковедение истории Украины ХVІ-ХVІІ вв.”, яка вийшла у 9 випусках у вид-ві Дніпропетровського університету з 1977 по 1984 рр. (відп. редактором перших трьох випусків, 1977-1979 рр., був саме М. М. Улащик) і містила у собі головні положення докторської дисертації Миколи Павловича (цю дисертацію він успішно захистив у листопаді 1984 р.). Оскільки робота була присвячена історії України доби феодалізму, тобто дуже й дуже небажаної проблематики з точки зору офіційної Москви, то просування дисертації та монографії йшло із скрипом, доводилося враховувати чимало тенденційних зауважень, виконання яких не підвищувало наукового рівня роботи, а швидше навпаки. У дуже складній ситуації Микола Миколайович прийшов на допомогу своєму українському колезі і став редактором двох випусків його книги, всіляко сприяв і успішному захисту докторської дисертації. Листи містять стислу, але цінну інформацію про стан здоров’я Миколи Миколайовича, про його творчі плани, особливо щодо видання двох томів білорусько-литовських літописах в межах серії ПСРЛ (Полное собрание русских летописей), видання Коронної та Литовської Метрик, його зв’язки з українськими, польськими, російськими колегами тощо. Можна відчути і ностальгію по рідній Білорусі, і іронію з приводу смутновідомого ВАК’у, котрий пачками “штампував” кандидатів і докторів з історії КПСС, але любив вставляти палиці в колеса тим, хто дійсно був Істориком з великої літери. Не варто переказувати змісту листів, які наводяться нижче, відзначу тільки те, що тут згадуються дружина Миколи Миколайовича – Наталя Марківна Шамарина (1907-1985); мати проф. Ковальського – Лідія Олександрівна Кікець-Ковальська (1895 – 1983), його теща – Марія Іванівна Жижко (1920-2002), його дочки Тетяна (1961-2003) та Ірина (1963 р. н.); завідувач відділу Інституту історії АН СССР, де працював М.М.Улащик – В. І. Буганов. Згадано тут і мене, ще зовсім молодого кандидата наук, автора тоді ще кількох статей (не дивно, що М. М. призабув моє ім’я !). У листі № 6 згадується про польських істориків, особливо Тадеуша Василевського (один раз М. М. помилково назвав його Вишневським), котрий видав перший том “Діаріушу” вітебського воєводи Храповицького (пізніше він видав і другий том).

Хоча листи М.М. Улащика М. П. Ковальського невеликі за обсягом, однак вони є важливої складовою частиною його епістолярної спадщини, засвідчують продовження великої традиції дружби між білоруським та українським народами.

* * *

№ 1

“Дорогой Николай Павлович.

В свое время мы договорились, что я буду редактором Вашей книги и что Вы закончите ее к концу года. Почти месяц назад врач уложил меня в постель в результате переутомления. Болеть мне в общем нельзя, так как идет корректура тома летописей, однак взять на себя редактирование книги не могу. Чтоб не сорвать Вам работы, извещаю, чтобы Вы договаривались с кем-либо другим. Если это необходимо.

Желаю успехов в работе. Вы тоже кажется умотаны вполне достаточно.

5. ХІ. 1974 г. Улащик.”

№ 2

“Дорогой Николай Павлович.

Третий раз год у меня начинается с гриппа. В этом году казалось, что он приличный, но впечатление было обманчиво и сейчас врачи кладут меня в больницу возможно на длительный срок. Из этого следует, что я выбываю пока из состава работающих и в общем быть у Вас редактором не могу.

12. І. 1977 р. Н. Улащик.”

№ 3

“Дарагі Микалай Паулавіч.

Другі месяц як жывем каля Мінска у лесе, сын плавау недзе на поуночі, хата наша была пустая. А зараз сын вярнуу і напісау мне, прышла Ваша кніга. Вітаю Вас з такою вялікаю падзеяю, зычу Вам напісаць і яшчэ некалькі, а зараз дзякую за прысылку.

Жывем у доме пісьменнікау і за месяц я забыуся цалкам пра Маскву, адвык і гаварыць па руску. Пішу Вам зараз па-беларуску.

Прывітанне Мыцыку (не памятую(?) як яго завуць). Прабуду тут до 16. Х.

1. Х. 77. Улащык.

Пішу на ун-т, бо дамавы адрас застауся у мене на кватэры”.

№ 4

“Дорогой Николай Павлович.

После привольной жизни в Каралищавичах вернулся к работе. Просмотрел Вашу книгу уже в готовом виде, некоторые места прочитал пару раз, потом еще раз. Как необходимы работы такого рода для исследователей, в особенности для начинающих. Ведь кроме оценочного момента публикаций, исследователям прежде всего нужно знать – что издано. Такие работы как Ваша настолько облегчают работу другим, что все они должны приносить Вам благодарность.

Еще раз поздравляю Вас с выходом книги. Поздравляю и с наступающим праздником.

1. ХІ. 1977. Улащик.”

№ 5

“Дарагі Микалай Пауловіч.

Кнігу, якая нарабіла Вам столькі клопату, атрымау.

Праз паутара месяцы павінен падаць манаграфію і тому адпачынку у гэтым годзе ня буду. Прывітання Мар. Ів. і Вашым дочкам.

14. VІІ. 78. Улащык.”

№ 6

Дорогой Николай Павлович.

Спасибо за книги. Днепропетровск становится источниковедческой столицей Украины. Мне кажется, что сейчас хорошо было бы перейти от обзоров общего характера к монографическим исследованиям относительно небольшого количества источников. Недавно я делал в секторе сообщение о мемуарах Войниловича (том первый напечатан в 1931 г. в Вильно, том второй неизданный, котрого я не видел, находится в Варшаве). Это помещик средней руки Минской губ., был членом Гос. думы и Гос. Совета, в конце 1920 – начале 1921 г. добивался создания в составе польши автономной Белоруссии, намереваясь стать президентом автономии. Если ж меня хватит, то я начну работу над мемуарами, написанными уроженцами Белоруссии. Между прочим, недавно бывший здесь Тадеуш Вишневский подарил мне только что вышедший в Варшаве «Диариуш» витебского воеводы Храповицкого. Том подготовлен на очень высоком уровне (не только генеалогия автора, но даже картографированы пути, по которым проезжал автор и пр.).

Поляки (кроме Василевского были еще Керсновский и Стэфан Кучинский, молодой, из Варшавы) приезжали для того, чтобы договориться о совместном издании Метрики. Здесь подписан договор, что Институты истории СССР и Польши будут совместно издавать Метрику (у нас томы писанные кириллицей, поляки –документы, писанные на польском и латинском языках). Чтобы подготовить для дальнейшего работников, решено организовать в университетах Минска и Вильнюса чтение спецкурсов и спецсеминаров по Метрике, а также постановили напечатать и у нас, и в Польше несколько статей, касающихся Метрики.

Привет Марии Ивановне и Вашим девочкам.

19. ІІІ. 1979.”

№ 7

“Дорогой Николай Павлович.

На днях Буганов, узнав о существовании Ваших книг по источниковедению, очень просил прислать ему. Те вторые экз., которые были у меня, я уже раздал.

Если у Вас будет возможность, то вышлите или на мое имя, или (лучше) на Институт – Буганову Виктору Ивановичу.

Привет Марии Ивановне от меня и от Натальи Марковны.

Том 35 ПСРЛ идет с превеликим скрипом.

14. І. 1980 г. Н. Улащик.”

№ 8

“ Дорогой Николай Павлович.

Поздравляю Вас с Новым годом и надеюсь, что этот год будет годом победителей. Пора. Почему Вы не зашли? Что-то случилось?

Привет от Натальи Марковны Вым, Марии Ивановне и Вашим девочкам.

24. ХІІ. [1983]”.

№ 9

“ Дорогой Николай Павлович.

Поздравляю с очередным выпуском. Вас, как и других, ВАК карает за добросовестность. Проделать такую работу и не получить за нее степень! А за не присуждает. Если актуальна. Нат. Марковна полгода как не ходит. Выражаю Вам сочувствие по поводу смерти матери.

На Новый год (…)*Новый год. Поздравляю.

24. ХII. [19]83. Ул[ащик]

—–

*)Незначний фрагмент тексту написаний нерозбірливо – Ю. М.

№ 10

“ Дорогой Николай Павлович.

Посылаю Вам второй экз. моего отзыва, первый передам Вам когда приежете сюда. Осталось три недели. Жду.

1. ХІ. 84. Улащик”.

№ 11

“ Дорогой Николай Павлович.

Поздравляю с выходом очередного выпуска Ваших работ и спасибо, что прислали.

Посылаю свой оттиск, задержавшийся на 9 месяцев.

Вчера вернулся из отпуска. Ненастная (?) гнусная осень, лето тоже было скверное.

18. IХ. 85. Улащик.”

* * *

№ 12

“Дарагі Миколай Пауловіч.

Вітаю Вас з весной (у Вас пэуно, ужо лето), со святом жадан(?), усякіх поспехоу, у (…) зычу(?) ауторскім(?).

У нас тож само почало цепло, гэто так прыемно.

22. ІV. (19)78 Улащик.

Прывітанне Вашыя дзевчатам і мене (?).”

№ 13 (телеграма з Москви від 2. 08. 1978 р.)

“Сообщите Мелитопольський адрес. Улащик.”

№14

“Дорогой Николай Павлович.

Поздравляем Вас, Марью Ивановну и Ваших девочек с Новым годом. Желаем доброго здоровья, хорошей елки и поменьше мороза (у нас очень уж занесло (?) с холодом).

22. ХІІ.(19)78 Улащик.”

№ 15

“Дорогой Николай Павлович.

Поздравляем Вас, Марью Ивановну и девочек с весной и весенними праздниками и желаем всего наилучшего. У нас холода затянулись и поэтому Вам завидуем, когда думаем, как у Вас тепло.

Ник. Н.

Нат. Марк.

23. ІV. (19)79.”

№ 16

“Дорогой Николай Павлович.

Поздравляем Вас и всех Ваших домашних с Новым годом. Пусть он будет с новыми достижениями, пусть множится число Ваших учеников.

25. ХІІ. (19)79. Улащик.”

№ 17

“Дорогой Николай Павлович.

Поздравляю Вас, Марью Ивановну и девочек с весной и с весенним праздником.У нас весна долго пряталась, но в последние дни стало тепло.

Привет всем от Нат. Марковны.

24. ІV. 80. Улащик.”

№ 18

“Дорогой Николай Павлович.

Получил Ваши последние и непоследние работы. Спасибо. Эта посылка наводит на тяжкие раздумья. Вот Вы сделали громадную (это, конечно, не преувеличение) работу, притом работу, которая очень сильно задевает бюджет. Сотням людей, которые занимаются сюжетами, затронутыми в Ваших работах, не нужно просматривать каталоги, разыскивать библиографические справочники, звонить кому то, писать кому то. Можно взять соответствующий выпуск и отметить карандашом издания, необходимые для текущей работы. Это сотням, кто будет пользоваться, ну, а тому, кто писал? Надо полагать, Вы получаете благодарственные письма, но многие, кто пользуются работами, благодарят и без писем. Все это хорошо, но если бы Вы писали монографию, то за то же время была бы книга, за которую присуждают доктора и профессора, а за все пять выпусков это не положено.

Пишете, что едете в Польшу, видимо, прежде всего для работы над Коронной метрикой. Значит (видимо) готовите еще выпуск или два. Опять таки, и это очень хорошо, но Вам следует повернуть работу как то так, чтобы не затягивая дело можно поставить на защиту.

Апрель месяц провели в доме писателей под Москвой. За много лет видели приход весны, который внезапно прервался приходом осени (у нас прямо таки октябрьская погода со 2 мая). Приехал домой в форме, а тут меня ждали чистые листы летописи. Сдать все было нужно 5. У., и поэтому сидел сколько мог. 5 мая подписали сигнал, а затем температ. стала 35,1, так с той поры и держит. Бывает, что сплю или почти сплю весь день. Едва ли это результат чтения летописей!

На лето обещали земляки устроить на Нарочи, но говорят, что все лето будет холодное и кислое. При таком положении лучше было бы в Молдавию.

Привет от Натальи Марковны Вам и Марии Ивановне.

17.V. 1980 Улащик.”

№ 20

“Дорогой Николай Павлович.

Приветствуем Вас с Новым годом и желаем всего самого наилучшего. Привет Марье Ивановне и Вашим девочкам от меня и от Натальи Марковны.

24. ХІІ. (19)80. Улащик.”

№ 21 (вiд 29. 04. 1981)

“Дорогой Николай Павлович.

Поздравляю Вас с праздником и (если это возможно) с весной. У нас вьюга и холод.

Привет Лидии Ивановне и Вашим девочкам.

Ник. Нат. Марк.”

№ 22

“Дорогой Николай Павлович.

Поздравляем Вас и всех Ваших с Новым годом и надеемся, что год будет хороший, что хотя и с опозданием, но исполнится желаемое.

Привет от Нат Марков.

24. ХI. (19)81. Улащик.”

 

№ 23

“Дорогой Николай Павлович.

Поздравляю Вас с наступающим праздником весны (у Вас должно быть таки весна, а у нас холод). Привет Марии Ивановне и Вашим девочкам.

Сегодня должен (?) (…)* Мыцык.

29. IV. (19)82. Улащик.”

—-

*) Одне слово написано нерозбірливо-Ю.М.

№ 24

«Дорогой Николай Павлович.

С праздником Вас; он в Ваших местах должен быть очень хорош –тепло, солнечно. Спасибо за книгу. Был Ваш бородатый ученик*. За всю Вашу работу следовало вообще дать соответствующий чин, а не оглядываться на инструкции. Ведь это сотням людей насколько облегчает жизнь. Привет от Н. М. 23. IV. (19)83. Улащик.»

—-

*) Мається на увазі очевидно тодішній аспірант-заочник М. П. Ковальського – викладач кафедри загальної історії Дніпропетровського держуніверситету Карло Анатольєвич Марков (нині – професор ДДУ).

№ 25

“Дорогой Николай Павлович.

Поздравляем Вас с Новым годом и желаем всяких успехов, новых книг и прочее.

Меня все мучит совесть – послал ли я Вам благодарность за книгу, или нет, это примите с опозданием.

25. ХІІ. (19)85 Улащик.”