Юрій Мицик

Сайт українського історика Юрія Мицика
Київ, 2008
|

Наукові конференції

2003 р.

Доповіді на міжнародних конференціях:

1.19.03.2003 р., Варшава, Німецький історичний інститут «Німецька преса 15-18 ст. як джерело до історії України».

2. 19.09.2003 р. Речиця, ІV Міжнародні Довнар-Запольські читання. «Рідня Богдана Хмельницького в Речицькому краї»

3. 6.11.2003 р. Козин. Читання пам’яті В. М. Нічик. «Нові дані до біографії св. Петра Могили».

4.12.12.2003 р. Київ, Інститут історії. «Круглий стіл» «Росія-Україна». Виступ в дискусії.

5. 20.12.2003 р., Київ, Російський Медіа-центр. «Круглий стіл» «Переяславська рада 1654 р.»

6. 29.01.2003 р. Доповідь на конференції НАУКМА:

2008 р.

1. Ієромонах Феодосій Софонович – ігумен Свято-Михайлівського Золотоверхого монастиря // Науково-практична конференція “Свято – Михайлівській Золотоверхий монастир: історія крізь століття”. (Київ, 23.05. 2008 р.).

2. Чи канонічною була анафема І.Мазепі? // Круглий стіл “До 300-річчя подій, пов’язаних з воєнно-політичним виступом гетьмана України Івана Мазепи та укладенням українсько-шведського союзу” (Чернігів, 19.06.2008 р.)

3. Матеріали “татарського відділу” АКВ АГАД як джерело до українсько-кримських взаємовідносин ХVІ – ХVІІІ ст. // VІІ Міжнародний Конгрес Україністів (Київ, 27.06.2008 р.)

4. З новознайдених листів гетьмана І. Виговського //”350 років Гадяцької угоди: історичне значення угоди і роль гетьмана Івана Виговського у її прийнятті” (Жидачів, 13-14.09.2008 р.).

5. Український кінорежисер Євген Деслав про Мазепу // Міжнародна наукова конференція ”Іван Мазепа та його доба: історія, культура, національна пам’ять.” (15-17.10.2008 р., Київ).

6. Виступ у дискусії на “круглому столі” “Військово – політичний виступ 1708-1709 рр. гетьмана Івана Мазепи: дія, історіографія, прочитання та історична пам’ять” (5.11.2008 р., Київ, Інститут історії НАНУ).

Наукові конференції 2009 р.

1. Катеринославський епізод з біографії І. Фещенка-Чопівського // Україна від епохи УНР до початку ХХ століття. Всеукраїнська науково-краєзнавча конференція, присвячена 125-річчю від дня народження І.А.Фещенка-Чопівського. – (Житомир, 20-22.01.2009 р.).

2. Г.Ю.Гербільський – один з вчителів М.П. Ковальського // Національний університет «Острозька Академія». ХІV наукова викладацько-студентська конференція. (Острог, 19.03. 2009 р.)

3. Рукописні газети про Iвана Мазепу та його добу// VІІІ Костомарівські читання. Іван Мазепа і Батурин в історії України. – (Чернігів-Батурин, 23-24.04.2009 р.).

4. З документів доби гетьмана Івана Мазепи (за матеріалами польських архівів)//Гетьман Іван Мазепа – будівничий Української Православної Церкви (22-23.09.2009).(К., 2009)

5. Малознана люстрація королівщин України 1629 р. //Джерела локальної історії: методи дослідження, проблеми інтерпретації, популяризація. Міжнародна наукова конференція. (29-30.09.2009 р., Київ)

6. Класики польської історіографії др. пол. ХV ІІ ст. про Івана Виговського (В. Коховський, С. Твардовський) //Наукові читання присвячені 350-річчю Конотопської битви (9.10.2009 р., Львів-Жидачів-Руда) (у співавт. З І. Тарасенко).

7. З незнаних «летючих листків» та «новин» доби Івана Мазепи // Іван Мазепа і мазепинці: історія та культура України останньої третини ХVІІ-початку ХV ІІІ століть. Міжнародна наукова конференція. –Львів, 15-17.10.2009 р. (у співав. з І.Тарасенко)

8. Виступ у дискусії // Круглий стіл «Українська революція ХV ІІ ст. та становлення Козацької держави: історичне явище, історіографічне прочитання, типологія та понятійний апарат» (21.10.2009 р., Київ, Інститут історії України НАНУ).

9. Документ до історії Макарова і біографії св. Димитрія Ростовського (Туптала) //Науково-практична конференція «Святитель Димитрій (Туптало), митрополит Ростовський та його доба» (9.11.2009 р. Київ, УПЦ Київський Патріархат, Київська Православна Богословська Академія)