Юрій Мицик

Сайт українського історика Юрія Мицика
Київ, 2008
|

Наукове керівництво докторантами і аспірантами

1994 р.

1. Стороженко Іван Сергійович. Військове мистецтво Богдана Хмельницького. (Дніпропетровськ, ДДУ, 03. 2003) (канд. дис.).

2000 р.

1. Брехуненко Віктор Анатолійович «Взаємини козацьких спільнот Східної Європи в ХVІ – середині ХVІІ ст..» (К., 2000)(07. 00. 02 – всесвітня історія)(29. 09. 2000 р., ІУАта Д НАНУ, докт.дис.).

2005 р.

1. Білан Ганна Іванівна. Обновленський рух в Україні 20-30-х років ХХ ст. (К., 2005) (4.03.2005 р., Запоріжжя, ЗНУ, канд. дис.)

2. Степенькіна П. Я. “Палінодія” З. Копистенського як історичне джерело і пам’ятка української історіографії ХVІІ ст. – К., 2005. (07.00.06- історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни; ІУАта Д НАНУ, 05.2005 р.).

2006 р.

1. Кривошея Володимир Володимирович. Персональний склад та генеалогія української козацької старшини (1648-1782 рр.) К., 2006 (07.00.06 – історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни; ІУАта Д НАНУ, 23.02.2006 р., докт. дис.)

2009

1. Однороженко Олег Анатолійович. Українська родова геральдика доби середньовіччя та раннього модерну (ХІУ-ХУІІІ ст.). (07.00.06 – історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни) (ІУАтаД НАНУ, 24.09.2009 р.)