Юрій Мицик

Сайт українського історика Юрія Мицика
Київ, 2008
|

Мицик Юрій Андрійович: бібліографія (2009)

2009

1. Віршована хроніка про події часів Руїни 1664-1665 //Україна в Центрально-Східній Європі. – К., 2008. – Т.8. – С. 285-315 (2 д.а.).

2. Рец. На кн.: В. Ластовський… //Україна в Центрально-Східній Європі. – К., 2008. – Т.8. – С. 378-380 (0, 2 д.а.).

3. З кореспонденції кінорежисера Євгена Деслава //Пам’ятки. Археографічний щорічник. –К., 2008.- Т.9. -С. 126-168 (3 д.а.)

3-a) Рецензент кн.: Іваннікова Л. Фольклористика півдня України: сторінки історії. – Запоріжжя, 2008.

4. Деякі сумні нотатки з приводу одного «дослідження» //Православний вісник. – 2008. – № 11-12. – Листопад – грудень. – С. 56-60; 2009. № 1-2. – Січень – лютий. – С. 50-53.

4-а) Рецензент кн.: Матяш І. Архівна україніка в Канаді: історіографія, типологія, зміст. –К., 2008.-150 с.

5. Пошуки архіву Євгена Деслава // Слово Просвіти. – 29.01.-4.02.2009 р.- № 4 (485). – С. 12 (0,2)

6. Нові документи та матеріали періоду гетьманування І.Мазепи та П. Орлика //Гетьман Мазепа: постать, оточення, епоха. К., 2008. – С.367-377 (1 д.а.)

7. Нове чи призабуте старе? // газ. «Дзеркало тижня» від 7.02.2009 р.- № 4 (732). – С. 16 (0,7 д.а.). Відгук на неї: Яковенко Н. Лікнеп для професора // Дзеркало тижня від7.03.2009 р. – № 8 (736). – С. 14.

7-а) Рецензент кн.: Алфьоров О., Однороженко О. Українські особові печатки ХV – ХVІІ ст.. за матеріалами київських архівосховищ. – Харків, 2008.

7-б) Рецензент кн..: Однороженко О. Родова геральдика руського королівства та руських земель Корони Польської ХІV – ХVІ ст.. – Харків, 2009.- 311 с.

8 . Albaruthenica. Студії з історії Білорусі. – К., ІУАтаД НАНУ, 2009. – 361 с. (31, 77 д.а.) Рец.: Щербак В.О. Хроніка ранньомодерної Білорусі // Національний університет «Києво-Могилянська академія». Наукові записки. – К., 2009.-Т.91. Історичні науки. – С.82-83.

9. Битва під Клушином 1610 р. //Військово-історичний альманах. – К., 2008. – № 2 (17). – С. 18-25 (1 д.а.)

10. Німецька газета 1684 р. про воєнні дії на Поділлі //Військово-історичний альманах. – К., 2008. – № 2 917). – С. 74-78.(0, 5 д.а.)

11. Св. Костянтин Острозький як покровитель Свято-Михайлівського Золотоверхого монастиря у Києві// Національний університет «Острозька Академія». Наукові записки. Історична серія. – Острог, 2008.-Вип.13.- С. 26-43 (1 д.а.).

11-а.Рецензент кн.: Кривошея В.В. Козацька еліта Гетьманщини.-К., 2008.-451 с.

12. Рец. на кн..: Врятована пам’ять. Голодомор 1932-1933 рр. на Луганщині: Свідчення очевидців» (упорядник І.Магрицька). Луганськ, 2008. // Проблеми історії України. Факти, судження, пошуки. К., 2008.- Вип.18. Спеціальний. – С. 466-468. – (0,2 д.а.).

13. Спомини про Любов Кирилівну Ковальську //Національний університет «Острозька Академія». – Острог, 2008. – Серія «Історичні науки» -Вип. 12. – С. 12-21 (1 д.а.)

14. Життя святителя Феодосія Чернігівського // Голос православ’я. – Березень 2009. – № 5 (245). – С.7 (0, 3) (співавт. – З. Хижняк).

15. Гетьман Іван Мазепа як покровитель Свято-Михайлівського монастиря у Києві // Іван Мазепа та його доба. Історія, культура, національна пам’ять. – К., 2008 С. 261-270 (1 д.а.).

16. «Мазепіана» у творчості кінорежисера Євгена Деслава // Іван Мазепа та його доба. Історія, культура, національна пам’ять. –К., 2008. -С. 440-449 (1 д.а.)

17. З архівної спадщини Євгена Деслава // Кінотеатр. – 2009. – № 2 (82). – С. 35-38 (1 д. а.)

18. Кілька документів з історії Батурина в роки Національно-визвольної війни українського народу 1648-1658 рр. // Батуринська старовина. – К., 2008. -С. 62-72 (0, 5 д.а.)

19. Батозька битва 1652 //Україна в міжнародних відносинах. Енциклопедичний словник-довідник.-К., 2009. – Вип. 1. – С.56-57 (0, 1 д.а.)

20. Бускевича дипломатична місія до Туреччини 1668 // Україна в міжнародних відносинах. Енциклопедичний словник – довідник. – К., 2009. – Вип.1 – С. 97 (0,1 д.а.).

21. Козацька рада в Корсуні (листопад 1660 р.) в описі першої польської газети //Корсунський часопис. – Корсунь-Шевченківський, 2008. – Ч. 20. –С. 3-8 (0, 5 д.а.)

22. За віру православну. – К., 2009. – 415 с. (24,2 д.а.). Рец. на неї: Іваннікова Л. «Апостол правди і науки» //Слово «Просвіти» від 20-26.08.2009 р.- № 33 (514). – С. 10; Іваннікова Л. Рец. на кн.: Протоієрей Юрій Мицик. За віру православну! //Наша віра. – жовтень 2009.-№ 10(258). – С. 13

22-а) Шульга О. Чи вчимося так, як треба?//Слово «Просвіти» від 11-17.06.2009 р. – № 23. – С. 8 (інтерв’ю)

23. Гетьман Іван Виговський //Військо України.-2009 .- № 3(45). – С. 83-96 (1 д.а.)

24. «Справжні Конотопи». До 350- річчя Конотопської битви //Дзеркало тижня від 11.07.2009 р. – №26-27 (754-755). – С. 21 (0,7 д.а.); //Голос православ’я.- липень 2009 .- № 14 (254). – С. 6-9.

25. Росія замовчувала правду про Конотоп //Голос православ’я. – Липень 2009 р. № 13 (253). – С.7 (0,1 д.а.)

26. Архівна і бібліотечна україніка в Німеччині //Українська архівна енциклопедія. – К., 2008. – С. 109-114 (1 д.а.) (співав.: Д. Бурім, О. Кураєв, Т. Себта)

27. З нововідкритої кореспонденції Д.І. Яворницького // Дніпропетровський історико-археографічний збірник.- Дніпропетровськ, 2009. – Вип. 3. – С. (співавт.: Л. В. Іваннікова).

27-а.Рецензент кн.: Тимошик М. Дмитро Степовик. Життя й наукова діяльність. – К., «Архангельський глас», 2008. -649 с.

28. Шведсько-фінський семінар «Полтавська битва – осмислення у часовій перспективі» //УІЖ. – 2009. – № 4. – С. 232-233 (0, 2 д.а.)

29. Працював і жив для України //Слово «Просвіти» від 10-16.09.2009 р. – № 36 (517). – С. 6 (0, 3 д.а.)

29-а) Рецензент кн..: Однороженко О. Козацька територіальна геральдика кінця ХVІ-ХV ІІІ ст. – Харків, 2009.-417 с.

30)Військові дії на Поділлі 1671 р. в описі «Віршованої хроніки» //Національний університет «Києво-Могилянська академія». Наукові записки. – К., 2009.-Т.91. Історичні науки. – С.69-81 (2 д.а.)

31) З документів доби гетьмана Івана Мазепи (за матеріалами польських архіві)//Труди Київської Духовної Академії. –К., 2009. – Т.5. -С. 84-97 (1, 5 д.а.)

32 . Битва під Збаражем 1649 року. –Збараж-Тернопіль: «Джура», 2009 – 111 с. (у співавт.)

33. Не без гіркого присмаку //Слово «Просвіти» від 8-14.10.2009 р. – № 40 (521) . – С. 14-15 (0, 2)

34. З незнаного листування Івана Виговського //Іван Виговський. Збірник статей наукової конференції, присвяченої 350-літтю Гадяцької угоди. –Львів. 2009. –С. 79-83 (0, 5 д.а.)

35. Польський мемуарист М. Ємйоловський про місце поховання Івана Виговського//Іван Виговський. Збірник статей наукової конференції, присвяченої 350-літтю Гадяцької угоди. –Львів. 2009. –С. 79-83 (0, 3 д.а.)

36. Київський «Синопсис» як підручник з історії Русі-України //Історія в школах України. – 2009. -№ 6. – С. 47-48 (0, 2)

37. Гетьман Іван Виговський //Історія в школах України. – 2009. -№ 7-8. – С. 50-53; № 9. –С. 36-45 (2 д.а.).

38. Описи Житомира та Чуднова ХV століття// Житомиру -1125. –Житомир, 2009. –С. 38-41 (0, 2 д.а.)

39.”Канонічне” шаманство //Голос православ’ я.- Вересень 2009 р. – № 18 (258). – С. 7 (0,2 д. а.) ( у співав. З ігуменом Богданом (Пєтуховим))

40. З листування Л. Биковського з Є. Бачинським //Архіви України. – 2009.- №5. – С. 191-207 (1,5 д.а.)

41. Малюнок із німецької брошури 1684 р. //УІЖ.- 2009. – № 5. – С. 214-217 (0, 2 д.а.)

41-а. Рец. кн..: Петро Калнишевський та його доба. Збірник документів та матеріалів. – К., 2009. – 431 с.

42. Документ до історії Макарова і біографії св. Димитрія Ростовського (Туптало) //Труди Київської Духовної Академії. –К., 2009. – № 6. – С.112-113 (0, 2 д. а.)

43. Турецький похід на Кам’янець-Подільський 1672 року в описі польської Віршованої хроніки //Наукові праці Кам’янець-Подільського Національного університету імені Івана Огієнка. – Історичні науки. – Кам’янець-Подільський, 2009. – Т.19. На пошану академіка В.А. Смолія. – С. 93-115 (1, 5 д.а.).

43-а. Рецензент кн.: Сегеда С. Гетьманські могили. – К., 2010. – 439 с.

44. Іван Виговський. – Харків, «Фоліо», 2010. – 120 с. (5, 6 д.а.)

45. Один з вчителів М.П. Ковальського (Г.Ю.Гербільський) //Національний університет «Острозька Академія». Наукові записки. Серія «Історичні науки».- Вип. 14. Острог, 2009. -С. 4-16 (1 д. а.)

45-а. Інтервю (взяв Олександр Бучковський) //КЛІО. -№ 74.- Камянець-Подільський національний університет. – Листопад 2009.- С.3.

46. Козяр І. Спогади. – К., 2010. – 614 с. (упорядкування і переклад) (в співав. З І. Тарасенко).

46-а. Рец. кн.: Шалак О. Фольклористична діяльність Андрія Димінського. – К., «Освіта України», 2009.- 196 с.

47. Жовтоводська битва //Апанович О. С. 209-214 (0, 3 д.а.)

48. Кішка Самійло // Апанович О. Козацька енциклопедія для юнацтва. – К., «Веселка», 2009. – С. 269-270 (0,2 друк. арк.).

49. Львівський літопис // Апанович О. Козацька енциклопедія для юнацтва. – К., «Веселка», 2009. – С. 326 (0,1 друк. арк.).

50. Козацька Мати// Апанович О. Козацька енциклопедія для юнацтва. – К., «Веселка», 2009. – С. 704-713 (1 друк. арк.).

50-а. Ред. кн.: Апанович О. Козацька енциклопедія для юнацтва. – К., «Веселка», 2009.

51. Із джерел до історії Кримського ханства //Памятки. Археографічний щорічник. – К., 2009. – Т.10. –С. 3-16 (1 д.а.)

52. Малознана люстрація Корсунського староства першої половини ХVІІ століття //Корсунський часопис. – Корсунь-Шевченківський. – 2009. – Ч. 21. - С. 3-6 (0, 3 д.а.)

53. Зі спогадів двох німецьких солдатів про бої у корсунському «котлі» //Корсунський часопис. – Корсунь-Шевченківський. – 2009. – Ч. 21. - С. 44-47 (0, 3 д.а.)

54. Незнаний план Черкащини ХVІІІ століття //Корсунський часопис. – Корсунь-Шевченківський. – 2009. – Ч. 22. - С. 12-13 (0, 2 д.а.)

55. Український голокост 1932-1933. Свідчення тих, хто вижив. – К., 2010. – Т.7. – 542 с. (34 д.а.)(у співав.). Рец.: Є.Букет. Мартиролог голодомору //Слово Просвіти від 3-9.06.2010 р.- № 22 (555). –С. 3.

56. Джерельна база Переяславської ради 1654 року. // Історія в школах України. – 2010.- № 3. – С. 32-37.

57. Історія державної служби в Україні. Т.4 Документи і матеріали. – К., 2009. -871 с. (70, 3 д.а.) (співупорядник)

58. Рец. на кн.: Пріцак А.О. Основні міжнародні договори Богдана Хмельницького 1648-1657 рр. – Харків, 2003 // Схід/Захід. – Харків, 2009. – Вип. 13-14. – С.

59. З листування Івана Виговського // Український археографічний щорічник. – К., 2009. – Вип. 13/14 . – С. 511-531 (2 д.а.).

60. Історія державної служби в Україні. Т.3 Документи і матеріали. – К., 2009, -655 с. (52 д.а.)

61. Мемуари Яна Пасека про Івана Мазепу //Сіверянський літопис. – 2009. – № 6(90). – С. 56-59 (0, 5 д.а.).

 

61-а (про мене) Маврін О. Відомому мазепознавцю Ю.А. Мицику -60! //Сіверянський літопис.- 2009. – № 6(90). – С. 134-135; Маврін О.О. Юрію Андрійовичу Мицику -60 //Історичний архів. Наукові студії. – Миколаїв, 2010. – Вип.4. – С. 9-10    

 62. Канівське та Черкаське староства в описі малознаної люстрації 1631-1633 років //Краєзнавство. – 2009. -№ 3-4. -С. 43-53 (1 д. а.)

63. Рец. на кн.: Пріцак Л.Д. Основні міжнародні договори Богдана Хмельницького 1648—1657 рр. – Харків, 2003. – 496 с. //Схід/Захід. – 2009. – Вип. 13-14. – С. 381-385 (0, 7 д.а.).

63-а. Антонюк Н. Підручник з історії України – московський віз чи власний шлях? //Слово Просвіти. – 6-12.05. 2010. - № 18 (551). – С. 2. (переказ і мого виступу на «круглому столі»)

63-б. Рецензент кн.: Атаманенко А. Українське історичне товариство: ідеї, постаті, діяльність (1965-1991). – Острог, 2010. -671 с.

64. Халецькі – провідний шляхетський рід Речицького краю у ХVІІ – ХVІІІ ст. //Україна крізь віки. Збірник наукових праць на пошану академіка НАН України, професора Валерія Смолія. -К., 2010.

65. Малознане джерело мазепинської доби //Воєнна історія. – 2009.- № 4(46). -С. 93-97 (0, 5 д.а.)

66. Документ з архіву М. Чайковського // СЛ.- 2010.- № 1 (91). – С. 124-126 (0,3 д.а.).

67. Невядомы прывілей князя Вітаута //Краязнаучая газета. – Червень 2010 р. – № 22 (327). – С. 7. (0, 2 д.а.).

68. Італійська брошура 1633 р. про участь запорожців у Смоленській війні (1632-1634 рр.) //УІЖ. – 2010 – № 3. – С. 213 -218 (0, 5 друк. арк.) ( у співавт. з Н.Я. Пухальською).

68-а) Цивірко М. Віра усупереч «Сбербанкам» //Слово Просвіти. – 5-11.08.2010 р. – № 31 (564). – С. 2 (моє фото)

68-б)Царичанка як осередок духовності й культури ХVІІ – ХVІІІ ст. // Наша віра. – 2010. – № 8 (268). – С. 9.

68-в)Рец.: на книгу: Листи Івана Мазепи. – Т.- 2.- 1691-1700. – К., 2010.

69. Спогади про Федора Максименка // Вісник Львівського університету. Серія книгознавства, бібліотекознавства, інформаційних технологій. – Львів, 2009. – Вип. 4. – С. 206-213 (0, 5 д. а.)

70. Повернення із забуття // Повернення. Збірник, присвячений 100-літтю з дня народження українського вченого Івана Овсійовича Іванцова. – К., 2005. – С. 33-39

71. Гетьман Іван Мазепа як покровитель Свято-Михайлівського Видубицького монастиря //»Видубецький Михайлівський монастир – погляд крізь віки». Збірник матеріалів наукової конференції, присвяченої 940-літтю Свято-Михайлівського Видубецького монастиря. –К., 2010. – С. 214-216 (0, 2 д.а.) (у співав. з І. Тарасенко)

72. Цікавий документ з історії Черкащини часів Коліївщини // Корсунський часопис. - Корсунь-Шевченківський, 2010, № 23. – С. 27-28 (2 д.а.)

73. Листи М.Січинського до М.Грушевського. //Наукові записки КМА. Історичні науки. – 2010. т. 104. – С. 64-68 ( у співавторстві з І.Тарасенко, Т. Щестюк )

74. VМіжнародний конгрес біло русистів. // УІЖ. – 2010, № 4. – С. 229-232.

75.  Іван Сірко. – К. 2010 – 160 с. (     д.а.). Рец.: Шепель Ф. Ким насправді був Іван Сірко//Нова газета.-7.04.2011.- № 14 (584).- С. 10; Швидько Г. К. Легендарний і реальний кошовий отаман //Січеславський альманах. – Дніпропетровськ, 2011.-Вип. 6.- С. 119-122.

76. Листування Опанаса Сластьона. – Запоріжжя, 2010. – 236 с. (в співавт. з І. Тарасенко)

Енциклопедія історії України. – К., 2008.- Т.5

1.Кондратьєв Г.К. –С. 18-19

2. Кондратьєви –С. 20

3. Конецпольський О. – С. 22-23

4. Конецпольський С. –С.23

5. Кононович С. –С. 33

6. Консисторія, Київська духовна консисторія –С. 38-39

7.Корецькі –С. 156

8. Коробка Федір і рід Коробок –С. 168

9. “Короткий опис Малоросії” -С. 185-186

10. «Корсунський часопис» -С. 192

11. Костін М. – С. 225-226

12.Коялович А.В. –С. 266

13. Кравченко І. –С. 273

14.Крутневич Г. – С. 421.

15. Кулябки – С. 491-492.

Енциклопедія історії України. – К., 2009.- Т.6

1. Ладинський (Підгірський) Свято-Покровський монастир. – С. 21-22 (0,3 д.а.). (у співват. з С. Білоконем)

2. Лесевичі –С. 127-128 (0,1 д.а.)

3. «Літописцы Волыни и Украины» -С. 134-135 (0, 3 д.а.)

4. Лизлов А.І. –С. 140 (0,2 д.а.)

5. Лизогубівський літопис. – С. 142 (0, 1 д.а.)

6. «Ліберум вето» – С. 197-198 (0, 2 д.а.)

7. Лівонський Орден –С. 203-204 (0, 2 д.а.)

8. Лілєкрона Г. –С. 215-216 (0, 2 д.а.)

9. Літківське євангеліє – С. 237 (0, 2 д.а.)       

10. Літопис Острозький –С. 239 (0, 2 д.а.)

11. «Літописець або хроніка» Йоахима Єрлича – С. 243 (0, 3 д.а.)

12. Літописи Великого князівства Литовського – С. 244 (0, 3 д.а.)

13. Ломоносов М.В. –С. 267-268 (0, 4 д.а.)

14. Лукомський С. В. –С. 297 (0, 2 д.а.) (у співав. з О.М. Апанович)

15. Лупу Василь – С. 303-304 (0, 3 д.а.)

16. Люблінська унія 1569 – с. 380-382 (0, 4 д.а.) (у співав. з Т.Хинчевською – Геннель)

17. Любомирський Єжи-Себастіян – С. 383 (0, 3 д.а.)

18. Лянцкоронський Прецлав – С. 402-403 (0, 1 д.а.)

19. Лянцкоронський Станіслав – С. 403 (0,1 д.а.)

20. Макарій І –С. 441 (0, 1 д.а.)

21. Макарій ІІ – С. 441 (0, 1 д.а.)

22. Максаківський Свято-Троїцький монастир – С. 454-455 (0, 2 д.а.)

23. Максимовичі – С. 462 (0, 3 д.а.)

24. Манявський скит – С. 501-502 (0, 4 д.а.)

25. Меншиков О.П. – С. 617-618 (0, 3 д.а.)

26. Мехмед ІІ – С. 630 (0, 2 д.а.)

27. Михаїл – С. 667-667 (0, 3 д.а.)

28. Михай І Хоробрий – С. 687 (0, 2 д.а.)

29. Міхаловський Якуб – С. 765-766 ( 0, 3 д.а.)