Юрій Мицик

Сайт українського історика Юрія Мицика
Київ, 2008
|

Мицик Юрій Андрійович: бібліографія (2008)

2008 р.

Енциклопедія історії України. – К., 2007.- Т.4

1. Кальміуська паланка. – С. 44-45 (0,2)

2.Кандиби. – С. 79 (0,1)

3. Капуста Л. –С. 98 (0,1)

4. Керстен А. –С. 176.

5. Києво-Печерська лавра –С. 187-195 (1д.а.) (в співавт. з Л.Д.Федоровою)

6.Київська облога 1658. – С. 228 (0,1).

7. Київський псалтир 1397. – С. 266 (0,1)

8. Ковалевський (Ковалівський) І. –С. 376 (0,2)

9. Ковальський М. П. – С. 387-388 (0,3)

10. Кодацька облога 1648. – С. 393-394 (0,2)

11. Козацькі літописи. – С. 425-426 (0,5)

12. Коленда Г. –С. 449. (0,2).

13. Місячник “Слово Істини” як джерело до вивчення життя й творчості митрополита Іларіона (І.Огієнка) //Науковий збірник присвячений 125-річчю з дня народження митрополита Іларіона Огієнка. – К.,2007. – С. 164-169 (0, 5 д.а.)

14. Битва під Монтвами (1666 р.) в описі польської “Віршованої хроніки” // Національний університет “Києво-Могилянська Академія”. Магістеріум. Вип. 28. Історичні студії. – К., 2007. – С. 78-90.

15. Po co Sienkiewicz? Sienkiewicz a tożsamość narodowa: z kim i przeciw komu? – Warszawa – Kiejdany – Łuck – Zbaraż- Beresteczko.- Warszawa, 2007.- C.293-296 (0, 3)(виступ у дискусії на конференції)

16. Перша згадка про українських козаків у писемних джерелах //Історія в школах України. – 2008.- № 1. – С. 47-48.

17. Деякі універсали польських королів середини ХVІІ ст. у зібранні Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського //Рукописна та книжкова спадщина України. – К., 2007.- Вип.12. – С. 265-276 (1 д.а.).

18. Житія святих Антонія та Феодосія Печерських у “Патерику” Сильвестра Косова //Труди Київської духовної Академії. – К., 2006.-№ 3.- С. 265-283 (2 д.а.).

19. Ранній етап біографії св. Петра Могили // Труди Київської Духовної Академії. – К., 2006.-№ 3.- С. 283-298 (2 д.а.).

20. З листів М.П.Ковальський // Микола Павлович Ковальський (1929-2006). – Дніпропетровськ, 2007. – С. 34 –75 (2 д.а.).

21.Таїнство покаяння (сповідь)// Голос православ’я.-№ 6(222). – С.6 (0,2 д.а.)

22. Битва на р. Бася (1660 р.) у польській Віршованій хроніці // Пам’ятки. Археографічний щорічник. – К., 2008.- № 8. – С. 74-93 (2 д.а.)

23. Стеблівська трагедія 1664 року у висвітленні віршованої хроніки // Корсунський часопис. –2007.- № 18. – С. 13-16 (0,5 д.а.)

24. З джерел до історії Білоцерківщини ХVІ – ХVІІІ століть (за матеріалами польських архівосховищ) // Місце і значення Поросся в історії України (ІХ – ХVІІ ст.).- Корсунь-Шевченківський, 2007. –68-73 (0, 5 д.а.).

25 . Сильвестр Косов. Патерик. – К., 2008. – 156 с. (10, 25 д. а.) (переклад, упорядкування, коментар)

26. Зі спадщини кінорежисера Євгена Деслава //Кінотеатр. – 2008.- № 2(76). -С. 31-34; № 5(79). – С. 25 (1, 2 д.а.);

27.Віршована хроніка (1682 р.) про похід на Сіверщину короля Яна-Казимира у 1663-1664 рр.//СЛ.- 2007. – 6. – С. 85-105 (2 д.а.)

28. Найдавніший опис козацької ради на Січі // Історія в школах України. – 2008. – № 2. – С. 42-46 (1 д.а.)

29. Рец. на кн.: Chynczewska-Hennel T. Nunciusz i król.- Warszawa, 20006. // УІЖ. – 2008. – № 2. – С. 193-196 (0,4).

30. З незнаних листів Івана Виговського // Козацька скарбниця. Гетьманські читання. –К., 2007. – Вип. 4. – С. 63-72.

31. П.П.Смирнов – один з учнів М.В.Довнар-Запольського // Шостыя міжнародныя Доунараускія чытанні. –Гомель, 2008. – Ч.1.- С. 81-87 (0,5 д.а.)(у співавт. з Н.Д.Довженко).

32. Юдицькі – провідний шляхетський рід Речицького краю ХVІІ – середини ХІХ ст. // Шостыя міжнародныя Доунараускія чытанні. – Гомель, 2008. – Ч.2.- С. 50-61 (0,5 д.а.)

33. Ієромонах Феодосій Софонович – ігумен Свято-Михайлівського Золотоверхого монастиря // Науковий збірник, присвячений 900-літтю Свято-Михайлівського Золотоверхого монастиря. –К., 2008. – С. 172-179 (1 д.а.).

34 . Український голокост 1932-1933. Свідчення тих, хто вижив. –К., 2008. –Т. 5. -322 с. Рец.: Тарасенко І. Черговий том свідчень про голодомор 1932-1933 рр. // Слово «Просвіти» від 23-29. 04.2009 р. – № 16(497). – С.7.

35 . Забутою Україною. – Дніпропетровськ, 2008-383 с. (спіавт.:Б.Матющенко, М.Чабан, Ю.Шковира).

36. Антоніни (Голодьки) в роки Національно-визвольної війни українського народу 1648-1658 рр. //Антонінський край у просторі і часі . – Житомир, 2008. – Т.1.- С.87-93 (0,5 д.а.).

37. Гадяцький договір 1658 року у висвітленні українських літописців // Гадяцька унія 1658 року. – К., 2008. – С.269-280 (1,5 д.а.).

38 . Листи до Івана Огієнка. // Андрій Чайковський. Спогади. Листи. Дослідження.-Львів, 2007. – Т.4. –С. 421-511, 634-649 (6 д.а.).

38-а. Рецензент кн.: Ситий І. Генеалогія української шляхти. – К., 2008. -231 с.

38-б. (інтерв’ю Чельцової Катерини). Русская церковь разрешает служить на японском, итальянском, якутском язы ках, но не на украинском или белорусском //газ. “Дело”. – № 130 (644). Від 25.07.2008 р. – С. 5 (0,2).

39. Кобзар і Придніпров’я // Шевченкіана Придніпров’я. – Дніпропетровськ, 2008.-С.41-42 (0,2 д.а.)+ 2 фото.

40. Царгород-Київ-Москва. Як Київська митрополія втрапила з підпорядкування Вселенського патріарха до Московського // ”Український тиждень” від 1.08.2008 р. -№ 131 (40). –С. 45-47 С. (0,2 д.а.); Голос православ’я. – Серпень 2008. – № 16 (232). – С. 6.

41. З документації Свято-Михайлівського Золотоверхого монастиря ХVІІ – ХVІІІ ст. (маєтності в Острі) //СЛ. – 2008.- № 3. –С. 52-67 (2 д.а.); № 5. – С. 29-51 (2 д.а.).

41-а)Рецензент книги: Однороженко О. Князівська геральдика Волині середини ХІV – ХVІІІ ст. – Харків, 2008.-180 с.

41-б) Рецензент книги: Однороженко О. Родова геральдика Русо-Влахії (Молдавського господарства) кінця ХІV – ХVІ ст. – Харків, 2008.-156 с.

42. Листи Андрія Чайковського до Івана Огієнка (1925-1927) //УАЩ. – К., 2007. – Вип. 12. – С. 684-716.(2 д.а.)

43. Рец. на кн.: Полное Собрание Русских Летописей. – СПб., 2003.- Т.40 //УАЩ.- К.,2007. – Вип. 12. – С. 736-738 (0, 3 д.а.)

43-а)(інтерв’ю І. Козельського) Отець Юрій Мицик: “…хочу сказати, що зоря козацька зараз на піднесенні”//газ.”Колос” (Старосинявського р-ну Хмельницької обл.) від 19.09.2008 р.- №№ 73-75 (8304-8306). – С. 7 (02 д.а.). Передрук з газ. “Колос” від 11.04.2008 р.

44 . Український голокост 1932-1933. Свідчення тих, хто вижив. –К., 2008. –Т. 6. – 690 с. Рец.: Василь Вербецький. Чорна сторінка вісторії Пилиповнівки //газ. «Бершадський край» від 19.11.2008 р. – № 93 (9793). – С.3.

44-а)Куценко Д. Козацьке світло у світлиці //газ. “Патріот Придніпров’я” (Дніпропетровськ) від 21.08.2008 р. – № 6 (06). –С. 1.

45. Фрагмент Віршованої хроніки (1682 р.) про Сіверський похід короля Яна-Казимира //Gente Ruthenus-natione Polonus. – К., 2008. -С. 511-523 (2 д. а.).

46. Віршована хроніка про битву під Каневом 1662 року //Європейський вимір української полоністики. – К., 2007. -С. 64 -78 (2 д. а.)

47. Епізод з життя Миколи Костюка //Костюк М. Поруч з Яворницьким. – Дніпропетровськ, 2008. -С.164-168 (0,7 д.а.).

48. Noi documente cu privire la biografia sfantului Petru Movila //Revista de istorie a Moldovei. – Chisinau, 2005. – C. 33-39 (1 д.a.).

49. Призабута історико-краєзнавча спадщина // Краєзнавство. – 2008. – № 1-4. -С. 61-70 (1 д.а.)

50. Уступ //Полымя. – 2008. – № 2. – С. 155-174 (1, 5 д.а.)

51. Рукапіс беларускага шляхціца першай паловi ХVІІ стагоддзя //Краязнаучая газета. – 2008.- Красавік. – № 15 (224). – С. 7. (0,4 д.а.)

52. Облога Збаража (1649 р.): відоме й невідоме //УІЖ-2008.- № 5. – С. 15-38 (2 д.а.).

53.Один з епізодів Руїни у висвітленні польської віршованої хроніки //Наукові праці Кам’янець-Подільського Національного університету. – К., 2008. – Історичні науки. Т.18. – На пошану професора В.С. Степанкова. – С.57-71.

53-а) Рец.:Степанков В.С. Розвідка і контррозвідка Богдана Хмельницького (1648-1657 рр.).-Вид.3.- Кам’янець-Подільський, 2008.-263 с.

54. Браїлівська битва (1666 р.) в описі “Віршованої хроніки” //Наукові записки НАУКМА. – К., 2008.- Т.78. Історичні науки. – С.68-82 ( 1 д.а.).

55. Праця М.М. Петровського «Тиміш Цицюра» в контексті козакознавчих студій 1920-х рр. //Козацька спадщина. -Нікополь, 2008. – Вип. 4. – С. 8-29 (2 д.а.).

55-а) Рецензент книги.: Кривошея В.В., Кривошея І.І., Кривошея О.В. Українська козацька старшина. – К.: Стилос, 2008. – Ч.3.

56. З архівної спадщини Євгена Деслава //Кінотеатр. – 2008. – № 6(80). – С. 28-29 (0, 3).

56-а) Рецензент кн.: Ігнатуша О. Православні церкви України у стані розколу та пошуках єдності (20-30-ті рр. ХХ ст.). –Запоріжжя, 2008. – 250 с.

56-б) Рецензент кн.: Ігнатуша О. Православні церкви України (20-30-ті рр. ХХ ст.). Джерела з історії. – Запоріжжя, 2008. – 306 с.

57. Нове чи призабуте старе? // Історія України.-2008.- листопад. – № 42(586). – С. 1-7 (1 д.а.); Історія в школах України.- 2008.- № 11-12. – С. 3-8 (1 д.а.);Проблеми дидактики історії. – Кам’янець-Подільський, 2009. – Вип. 1.-С.95-103.

57-а) Рец. кн.: Власов В.С. Історія України. – К., «Генеза», 2008.- 303 с.

58.Бої у корсунському «котлі» 1944 року в мемуарах фельдмаршала Манштейна // Корсунський часопис. – 2008.- № 19. – С. 14-17 (0,1).

58-а) Рицарські хрести за корсунський «котел» //Корсунський часопис. – 2008.- № 19. – С. 18-23.

59. Пасквіль на Православну Церкву //Голос Православ’я.-2008. – № 24 (240). – С.7 (0,5 д.а.)

59-а)інтерв’ю Illa M.Labunka. The Holodomor 75 years laytr: The Dnipropetrovsk Oblast // газ. “The Ukrainian Weekly”.-23.11.2008.-C.3.

60. Умань – символ гайдамацького руху ХVІІІ століття //Воєнна історія. -2008. – № 4(40). -С. 5-12 (0,5 д.а.).

61. Українські події 1665 р. в описі польської Віршованої хроніки // Наукові засади збалансованого розвитку регіону. – Житомир, 2008. -С. 292-303 (1 д.а.)

62. Гадяцький договір 1658 р. у висвітленні українських літописців // 350-lecie unii Hadziackiej (1658-2008).- Warszawa, 2008.- С. 327-340 (1 д.а.) (у співав. З І. Тарасенко)

63 . Чую ваш голос.- К., 2008. -192 с. (співавт.: М.Чабан, Л. Добрянський). Рец: «Чую ваш голос» //Э кспедиция ХХІ. – Дніпропетровськ, 2008.- № 10(77). – С.6.

64. Листування Євгена Деслава. – К., 2009. -359 с. (20, 9 д.а.). Рец.: Н. Матяш „Vision Fantastique”: відродження пам’яті про українське емігрантське мистецтво //Кіно-театр.-2010.- № 2(88). – С. 62.

64-а. Рецензент: Петренко І. Відібране життя (Розкуркулення на Кіровоградщині). – Кіровоград, 2009.

64-б. Кривошея В.В., Кривошея І.І., Кривошея О.В. Неурядова старшина Гетьманщини. –К., 2009. – 431 с.

65. Битва під Оршею 1514 року // Військово-історичний альманах. – К., 2009. – С. 4-8 (0, 5 д.а.)

66. Лист із Лисянки 1750 року. //Добридень. Лисянський часопис.- 2008-2009.- № 23-24 – С. 39-40