Юрій Мицик

Сайт українського історика Юрія Мицика
Київ, 2008
|

Мицик Юрій Андрійович: бібліографія (2007)

2007 р.

1. Що пропагує канал СТБ? //Голос Православ’я.-Лютий 2007 р. – № 3(195).- С.8 (0,2)

2.Гетьман Іван Мазепа як покровитель Православної Церкви //СЛ. – 2006.- № 6. – С. 38-46.(1 д.а.)

3 . Писемні джерела з історії українського козацтва //Історія українського козацтва. Нариси у двох томах. – К., 2007. – С. 541-588, 683-700. (6 д.а.)

4 . Олександр Гваньїні. Хроніка європейської Сарматії.-К., 2007.-1006 стор. (82 д.а.). Рец.: газ “Дзеркало тижня” від 15.12.2007 р.- № 48 (677). – С. 19; Щербак В.О. Нова публікація потужного джерела.// Національний університет “Києво – Могилянська Академія”. Магістеріум. Вип. 28. Історичні студії. – К., 2007. – С. 100; Русина О. О.Гваньїні. Хроніка європейської Сарматії . – К., 2008. //Критика. – 2008.- Травень. – № 5 (127). – С. 5; Лецка Я. Падзеы і жарсцы дзён мынулых //Роднае слова. – 2008.- № 8(248). -С. 9-11.

5. Київський патріархат у проектах Петра Могили //УІЖ.-2007.-№ 1.-С. 61-69 (1 д.а.).

6. Опис Московської держави у хроніці О. Гваньїні //Історичний журнал. – 2007.-№ 1. – С. 106-111 (0,4); № 3. – С.98-103 (0,3).

7. Цікаві документи з історії Черкащини ХVІ – ХVІІІ ст. //Корсунський часопис. –2006. – № 16. – С. 3-9 (0,4 д.а.).

8.Чому Богдан Хмельницький обрав столицею України Чигирин? //Наукові праці Кам’янець-Подільського державного університету. Історичні науки. – Кам’янець – Подільський, 2006.- Т.16.-С.40-45 (0,5 д.а.)

9. Два незнані документи Юрія Хмельницького // Козацька скарбниця. Гетьманські читання. –К., 2006. – Вип.3. – С.11-30 (1 д.а.).

10 . Український голокост 1932-1933 рр. Свідчення тих, хто вижив. – К.,2007. – Т.4. – 504 с. (31, 5 д.а.)Рец. : Безпалько П. “Український голокост 1932-1933. Свідчення тих, хто вижив”. //Шлях перемоги. – 26.12.2007 р. – № 52(2793). – С. 6; Сущенко О. Їли бур’яни, кропиву, драли граченят…//Вечірній Київ-100 від 28.08.-3.09.2007 р. – № 27 (50). – С. 5.

11 . Історія України. – К.-“Літера”, 2007. –526 с. (42, 8 д.а.). (співавт. – Кульчицький С.В., Власов В.С.).

12. З недрукованої частини кореспонденції митрополита Іларіона (листи Андрія Чайковського) // Творча спадщина Івана Огієнка в контексті сучасного розвитку гуманітарних наук. Збірник доповідей. К., 2007. – С. 44-47 (0,4 д.а.).

13. Рец. на кн.: І.Дзира Козацьке літописання 30-х-80-х рр. ХVІІІ ст.: джерелознавчий та історіографічний аспекти. – К., 2006 // Національний університет “Києво-Могилянська Академія”. Наукові записки. –К., 2007. – Т.65.- Історичні науки. – С. 77-78 (0,1).

14. Завершальний етап Берестецької битви у висвітленні Самуеля Грондського // Національний пантеон “Козацькі могили”. – Рівне, 2007. -С. 39-43 (0,5) (у співавт. з О.Кислюком).

15. Звягель на початковому етапі Національно-визвольної війни українського народу 1648-1658 рр. // Звягель – Новоград-Волинський від сивої давнини до сьогодення. – Житомир, 2007. – Т.1. -С. 180-185 (0, 5).

16. Малознаний епізод з історії боїв за Новоград-Волинський у 1941 р. очима німецького історика // Звягель – Новоград-Волинський від сивої давнини до сьогодення. – Житомир, 2007. – Т. 1. -С. 221-222 (0, 5).

17. Перша краєзнавча книга про Новоград-Волинський. Рец. на кн.: Костриця М.Ю. Новоград-Волинський: Історико- краєзнавчий нарис. – Житомир, 2007. // Звягель – Новоград-Волинський від сивої давнини до сьогодення. – Житомир, 2007. – Т. 2. -С. 337-338 (0,1).

18. Із перших листів Андрія Чайковського до Івана Огієнка //Пам’ятки. Археографічний щорічник.-2007.-Т.7.-С. 296-314 (1 д.а.).

18-а.(інтерв’ю) Мельник О. Гордіїв вузол під Полтавою //Українська газета плюс. – 12-18.07.2007 р.- № 26 (121).- С.8-9.

19 . Кошовий отаман Іван Сірко. – К., 2007. (2 д.а.)-70 с.(у співавт. з В. Маслійчуком)

20 . Іван Мазепа . – К., 2007.-70 с. (2 д.а.)

21. Передмова //Матющенко Б. Остюки. – Дніпропетровськ, 2007.-С.3-5 (0,1)

22. Бої за Корсунь 1941 року очима німецького історика //Корсунський часопис. – Корсунь-Шевченківський. – 2007.- № 17.-С. 16-17 (0,1)

23. Што часцей запісвалі дзеля памяці яшчэ 400 гадоу назад. У Кіеве знойдзены рукапіс шляхціца з крупскіх Халопенічау //Голас Радзімы. – 26.07.2007.

24. Фрагменти до біографії І. Мазепи //СЛ.-2007.-№ 3.- С. 12-16 (1 д.а.).

25. Радше плагіят, ніж компіляція // Критика.-Вересень –2007.- Ч.9 (119).-С. 31. – (0,2 д.а.). Відгуки: Захаркін С. Бібліографія як лакмус для неуцтва //Критика.-2007.-Грудень.- С. 12.

26. Деякі невідомі документи українських гетьманів //Terra cossacorum: студії з давньої історії України. Науковий збірник на пошану доктора історичних наук, професора Валерія Степановича Степанкова. – К., 2007.- С.294-316 (2 д.а.).

27.Три листи Олени Апанович // Terra cossacorum: студії з давньої історії України. Науковий збірник на пошану доктора історичних наук, професора Валерія Степановича Степанкова. – К., 2007.- С.554-566 (1 д.а.).

28. Дані про Бердичів на сторінках актових книг першої половини ХVІІ ст. //Бердичівська земля у плині часу. – Житомир, 2007. – Т.1. – С. 209-211 (0,2 д.а.)

29. Вихованці Києво-Могилянської академії у Бердичеві // Бердичівська земля у плині часу. – Житомир, 2007. – Т.1.- С.253-255.(0,1 д.а.).

30. Із табірного щоденника князя Януша Радзивілла //УІЖ.-2007.- № 4.- С. 183-198 (2 д.а.).

31. Джерела з історії Придніпров’я //Хроніка-2000.- К., 2007.-№ 73.- С. 28-41 (1 д.а.).

32. Січеславщина…//Хроніка-2000.- К., 2007.-№ 73.- С.42-55 (1 д.а.).

33. Кодацька фортеця //Хроніка-2000.- К., 2007.-№ 73.- С. 55-75 (1 д.а.).

34. Листи Г. Залюбовського до Я. Новицького (до 170-річчя від дня народження Г. Залюбовського) // Народна творчість та етнографія. – 2006.- № 5. – С. 99-105 (1 д.а.) (у співавт. з Л.В.Іванніковою).

35. Міжнародна науково-краєзнавча конференція “Звягель – Новоград-Волинський – від сивої давнини до сьогодення” // УІЖ. – 2007.- № 5. –С.233-234.(0, 2 д.а.).

36. Лоїв у роки Національно-визвольної війни українського народу 1648-1658 рр. // Гісторыя Лоеускай зямли. Факты. Каментарыі. – Гомель, 2006. -С. 30-34 (0,5 д.а.).

37. Битва під Лоєвом 1649 р. // Гісторыя Лоеускай зямли. Факты. Каментарыі. – Гомель, 2006. -С. 34-43 (0,5 д.а.).

38. Листування Юрія Семенка. – К., 2007. – 249 стор. (15 д.а.).

39.Україніка в архівах і бібліотеках Німеччини.//Студії з архівної справи та документознавства. – К., 2007.-Т. 15. –С. 141-146 (1 д.а.)( у співавт. з Бурім Д., Кураєв О., Себта Т.)

40.Оксана Забужко в ролі історика і богослова //Голос православ’я. – листопад 2007. – № 22(214). – С. 7 (0,2 д.а.).

40-а) інтерв’ю: Сущенко О. Витрушували зерно навіть із горщиків. – Вечірній Київ –100 від 22-28.11.2007 р. – № 18. – С. 14.

41. Лев Силенко та його “Мага Віра” (погляд православного історика) //Меч духовний. – К., 2007. – № 1. – С. 7-12.

42. Політична цензура – на 17-му році незалежності //”Слово “Просвіти” від 6-12.12.2007 р.- № 49 (426) – С. 2 (0,2)

43. З документів до історії Свято-Михайлівського Золотоверхого монастиря у Києві ХVІІ – ХVІІІ ст. //СЛ. – 2007.- № 5. – С.28-43 (2 д.а.).

43-а)Яремчук А. Диво Артемія Веделя в Києві // Українська культура, 2007.- № 10. – С. 18-21 (фото)

44. “ З малых каменняу – велічныя гмахі…” //Краязнаучая газета. – січень 2007. – № 46 (207). – С. 3.

45 . Чигирин – гетьманська столиця. – К., 2007. –392 с. (18, 25 д.а.). Рец.: Багацький Л. Столиця в центрі України //газ. “Справедливість” (Кіровоград) від 17.07.2008 р. – № 26 (280). -С. 8; Щербак В. Перша резиденція правителя козацької України // Краєзнавство. – 2008. – № 1- 4. – С. 211-212; Щербак В. Рец.: о. Юрій Мицик. Чигирин – гетьманська столиця. – К., 2007. – 391 с. // Наукові записки НАУКМА. – К., 2008. –Т.78. Історичні науки. – С. 83-84.

45-а)Козельський І. Під небом Пиляви. – Стара Синява-Хмельницький, 2004. (я-моє фото на стор.17, передрук кількох моїх видань документів).

43-б)(моє фото, вміщене в статті Л.В. Іваннікової. “Цей голодомор ми ввібрали разом з молоком з грудей матері!”//газ. “Колос” (Старосинявський р-н Хмельницької обл.) від 20.10.2007 р. – №№ 84-85 (8209-8210). -С. 6.

46-в)Рец. кн.: Ковалевська О. Іван Мазепа у запитаннях та відповідях. – К., 2008.