Юрій Мицик

Сайт українського історика Юрія Мицика
Київ, 2008
|

Мицик Юрій Андрійович: бібліографія (2006)

2006 р.

1. З джерел до секретної місії Василя Іскрицького 1682 року //Україна в Центрально-Східній Європі. К., 2005. – Вип. 5. – С. 558-580 (1, 5 д.а.).

2. Опис Московської держави у хроніці О. Гваньїні //Історичний журнал. – 2005.- № 6. – С. 98-114; 2006. – № 1. –86-97 (3 д.а.); № 2. – С. 117-119; № 3. – С. 114-115; № 4. – С.108-117.

2-а. (інтерв’ю). М. Гнатко. “Я зустрічаю Новий рік 13 січня”//Зоря від 14.01.2006 р.

3 .Листування Леоніда Мосендза. – К., 2005. –115 с. (7 д.а.)

4.Рец. на кн. Копилов С.А. Проблеми історії слов’янських народів в історичній думці України (остання третина ХVІІ – початок ХХ ст.)- Кам’янець-Подільський, 2005. – 463 с. //УІЖ. – 2006.-№ 1.- С. 217-220 (0,3)

5.V Довнарівські читання //УІЖ.-2006.-№ 1. – С. 234-235.(0,1)

6. Легендарний кошовий отаман Іван Сірко //газ. “Україна козацька”. – лютий – березень 2006 р. – № 2-3 (26-27).- С. 14.

7. Виникнення міста Самара (Новомосковськ)//Придніпров’я: історико – краєзнавчі дослідження. – Дніпропетровськ, 2005.- Вип.2.- С.39-45.

7-а. Белорус в Москве //Исторический архив. – 2006. – № 1. – С.110-111 (тут мій лист до М.М.Улащика від 29.11.1985 р.).

8. З листів Василя Дубровського до митрополита Іларіона (Огієнка) //Сіверянський літопис. –2005.- № 6. – С. 111-134.

9. Про об’єктивність церковно-історичних досліджень РПЦ //Шлях перемоги. – 5.04.2006 р.- № 14(2704). – С. 14 (0, 2).

10 . Листування митрополита Іларіона (Огієнка). – К., 2006.- 566 стор. (46 д.а.). Рец.: Цивірко М. Й тоді було своїх Смерек…// Вечірній Київ. –23.06.2006 р. – № 112 (17770). – С.6 (0,2); Іваннікова Л. Важливо для сучасної історії // “Слово “Просвіти”. –10-16.08.2006 р.- № 32 (357). – С. 11; І.І.Тюрменко. Листування митрополита Іларіона (Огієнка) //УІЖ.-2006.-№ 6. – С. 217-220; Нові публікації документів із архівного фонду митрополита Іларіона (І. Огієнка) //Пам’ятки. Археографічний щорічник.-2007.-Т.7.-С. 379-382.

11. Юрій Хмельницький.//Волонтер. – 2006.-№ 1 .- Март – апрель. – С. 10-11 (1д.а.).

12 . Український голокост 1932-1933 рр. Свідчення тих, хто вижив. – К., 2006.-Т. 3. – 432 с. (27 д.а.) (у співавт. з Л. Іванніковою). Рец.:Списаренко Б. Свідки є. А судді де ж? //”Слово “Просвіти”- № 33 (410)-16-22.08.2007 р. – С. 6.

13. Історія. Кваліфікаційні та курсові роботи і реферати. – К., 2006. (2-е вид.).

14. Порада владиці Никодиму //Шлях перемоги. – 10.05.2006 р.- Ч. 19 (2709). – С.11 (0,2).

15. Відкритий лист //Слово “Просвіти” від 20-26.04.2006 р. – № 16 (341). – С. 7 (у співавт.).

Українське козацтво. Мала енциклопедія. (К. – Запоріжжя, 2006)

16. Адашев А. С.9.

17. Батозька битва 1652 –С. 31-32.

18. Баторій С. –С. 32-33.

19. Біднов В.О. –С. 44-45 (у співавт.).

20. Бінвільський Я. –С. 48.

21. Буші оборона 1654 –С. 64.

22. Ваповський Б. – С. 66.

23. Вишневецькі .-С. 84.

24. Віміна А. –С. 94-95 (у співавт.)

25.Голота І. –С. 133.

26. Гордон П. –С. 136.(у співавт.)

27. Громика М. – С. 140.

28. Гуляницький Г. – С. 143-144.

29. Грондський С. –С. 148.

30.Зеленський М. –С. 202.

31. Конотопська битва 1659. – С. 297-298.

32.Могила А. –С. 377.

33. Мозиря Л. С. 379.

34. Нова пісня про козацьку війну .-С. 409.

35. Охматівська битва 1655. – С. 427-428.

36. Потоцький М. – С. 479-480.

37. Радзивілл Б. – С. 494.

38. Царичанська сотня. – С. 624.

39. Шумейко П. – С. 662.

40. Яцкевич Г. –С. 670.

—–

41. Чуднівська та Слободищенська битви 1660 р. на сторінках “Віршованої хроніки” //Архіви України.-2005.-№ 4. – С. 76-103. (2 д.а.).

42. Незнаний німецький “летючий листок” про Чигиринський похід 1678 р. //Корсунський часопис. – Корсунь-Шевченківський, 2006. – № 15.- С.6-8 (0,2).

43. Випускник Київської Духовної Академії – протопресвітер Української Автокефальної Православної Церкви Филимон Кульчинський //Київська академія. –К., 2006.- № 2-3. -С. 269-275.

44. Початковий етап Берестецької битви у висвітленні Самуеля Грондського // “Берестецька битва в історії України”. Збірник тез наукової конференції. – (Рівне), 2006. – С. 3-8 (0, 4) (у співавт. з О.І.Кислюком).

45. Міжнародна наукова конференція “Ad Fontes”/До джерел (Києво-Могилянській Академії-390)//УІЖ.-2006.-№3. – С. 236-238 (0,2).

46. З листів вихованців Києво-Могилянської академії ХVІІ – ХVІІІ ст. //НАУКМА Наукові записки. –К., 2006. – Т.52. Історичні науки. – С. 68-73 (1 д.а.).

47. З листування козацької старшини середини ХVІІІ ст. //Рукописна та книжкова спадщина України. – К., 2005. – Вип.10. – С. 358-365 (0,4)

47-а) Рецензент кн.: Источники по истории Куреневских старообрядческих монастырей ХІХ – первой половины ХХ века. – Киев – Куреневка, 2006 (упор.: С. Таранець).

48. Листи Ганни Барвінок (Олександри Куліш) до Михайла Грушевського //СЛ.- 2006.-№ 2.-С. 20-40 (1,5 д.а.)(у співавт. З Ю.Чепелою та І. Шолудько)

49.Три сюжети про гетьмана Мазепу //СЛ.-2006.-№ 3.-С. 14-21 (0,7 д.а.).

49-а. Юрій Мицик: “Слово “Україна” вперше зафіксовано у 1187 році” //”Слово “Просвіти” .- 24-30.08.2006 р. – № 34(359). – С. 9-10

50. Історія України. – К., 2006. – 639 стор. (у співавт.)

51. Подорожні нотатки літа 2006 року //Слово “Просвіти”. – 31.08.-6.09. 2006 р. – Ч. 35 (360). – С. 12 (0,3); Записки подорожуючого краєзнавця (подорожні нотатки літа 2006 року) //Ніжинська старовина. –Ніжин, 2007.- № 3(6).- С. 173-176.

Енциклопедія історії України.-К., 2005. – Т.3.

52. Єпископства інститут у Католицькій Церкві С. 123-124.

53.Жолкевський С. –С. 167-168.

54. Зависна О. –С. 187.

55. Загоровські –С. 193.

56. Закон Божий –С. 209-211.

57. Замойський Собор Української Греко-Католицької Церкви 1720 – С. 247-248.

58. Замостське перемир’я 1648 – С. 248.

59. Земський Собор. – С. 348-349.

60. Іван ІІІ. – С. 393-394.

61. Іван ІV. – С. 394-395.

62. Іван Данилович Калита –С. 395.

63. Ігумен. – С. 413.

64. Йона –С. 654.

65. Йона І Глезна –С. 654.

66. Йона ІІ- С. 654-655.

67. Йосиф І Болгаринович –С. 656.

68. Йосиф ІІ Солтан – С. 657.

69. Йосиф ІІІ Русин –С. 657.

70. Думка одного з членів редколегії // Гуманітарний журнал. – Дніпропетровськ, 2005. – Зима-весна. – № 12. – С. 202-207 (0,5 д.а.)

71.З наукового життя Катеринослава початку ХХ ст. //Гуманітарний журнал. – Дніпропетровськ, 2005. – № 12. – Зима-весна. – С. 226-229 (0,5 д.а.)

72. Сучасники про Дмитра Яворницького //Слово “Просвіти” від 5-11.10.2006 р. –Ч.40 (365). -С. 7(0,2)

73. Свічки пам’яті видатного історика //Слово “Просвіти” від 19-25.10.2006 р.-Ч. 42(367). – С. 7 (0, 2)

74. Сім таїнств Православної Церкви //Український церковно-історичний журнал. – 2006. – № 1(5) . С. 31-49 (1,5 ).

75. Сім універсалів гетьмана Івана Скоропадського (із зібрань Ніжинського краєзнавчого музею)//СЛ.- 2006.- № 4. – С.37-41 (1д.а.).

76. Рец. на кн.: Кагамлик С.Р. Києво-Печерська лавра: світ православної духовності і культури (ХVІІ – ХVІІІ ст.). – К., 2005.

77. Останні листи генерал Всеволода Петріва (1947-1948 роки) //УАЩ. – К., 2006.- Т. Вип. 10/11. – С. 733-772 (2 д.а.).

78. Ковальський Микола Павлович //УАЩ. – К., 2006.-Вип. 10/11. – С. 875-878 (.0,2)

78-а)рецензент:Долинська М. Історична топографія Львова ХІV – ХІХ ст. – Львів, 2006.

78-б. (інтерв’ю). Буланов В. Від кафедри до алтаря //газ. “Місто. Відомості” (Дніпродзержинськ) від 15.11.2006 р.-С. 4 (0,2)

79. Ковальський Микола Павлович [некролог]//УІЖ.-2006.- № 6. – С. 229-230.

80. Пилявці, Львів, Замостя: події початку Національно-визвольної війни на сторінках “Віршованої хроніки” //Україна в Центрально-Східній Європі. – К., 2006.- Вип. 6. – С. 509-547 (2 д.а.).

81. Здобутки й недоліки польської серії книг з військової історії //Україна в Центрально-Східній Європі. – К., 2006.- Вип. 6. – С. 509-547 (0,4)

82. Ще один сюжет про Івана Мазепу //СЛ. – 2—6. – № 5. – С. 35-39.(0,3)

83. Історія забороненої країни (опис Пруссії у хроніці Олександра Гваньїні) //Пам’ять століть. –2006.- № 6. –С. 36-107 (3 д.а.)

84. Спадщина Речі Посполитої в сучасній українській історіографії // Беларусь і суседзі: гістарычныя шляхі, узаемадзеянне і узаемауплывы. – Гомель, 2006. –С.17-27 (1 д.а.)

85. З незнаних листів Миколи Улащика //Скарыніч. – М., 2006. – С. 149-153 (1 д.а.).