Юрій Мицик

Сайт українського історика Юрія Мицика
Київ, 2008
|

Мицик Юрій Андрійович: бібліографія (2005)

2005 р.

1.Многих і благих літ//Матющенко Б. У жорнах голодоморів. – Дніпропетровськ, 2004. – С. 4-7 (0,1 д.а.).

2. Гетьман Іван Мазепа як покровитель Православної Церкви // Mazepa e il suo tempo. Storia, cultura, societa.- Alessandria, 2004. – С.401- 416 (1,5 д.а.). Варіант даної статті: //Труди Київської Духовної Академії. –К., 2009. – Т.5. -С.76-83 (1 д.а.)

3. Незнані листи Євгена Коновальця //Шлях перемоги. – 2.02.2005 р.- Ч.5(2644). – С.8,11 (0,2 д.а.)

4. Міжнародна наукова конференція “Україна та сусідні держави у ХVІІ столітті” //Історичний журнал. – 2004.-№ 9. – С. 91-92.(0,1 д.а.)

5. Україна – козацька держава. – К., 2004.-1216 стор. (нариси: Запорозькі лицарі булави (с. 108-111), Козацькі гетьмани – правителі України (с. 256-257), Гетьман Іван Виговський – борець за незалежність проти Москви (с. 312-315), Три гетьманства Юрія Хмельницького (с. 320-321), Іван Сірко) (1, 5 д.а.).

6. З історії Овруча часів Національно-визвольної війни українського народу 1648-1658 рр. //Житомиру 1120.(884-2004).- Житомир, 2004.- С.227-231.(0,2 д.а.).

7.Вихованці Києво-Могилянської Академії з Житомирського краю // Житомиру –1120(884-2004). – Житомир, 2004.-С.333-336.(0,2)

8.Вірш польського поета ХVІІ століття про Корсунську битву 1648 року //Корсунський часопис-2004.- № 12. – С. 16-17 (0,1д.а.).

9. Жовтоводська і Корсунська битва 1648 року в описі мемуариста ХVІІ століття А.С. Радзивила //Корсунський часопис.-2004.-№ 12. – С. 18-22 (0,3 д.а.).

10. Передмова до кн.: Павло Глушаниця. Я ніс тяжкий хрест тернистою дорогою на українську Голгофу. –К.,2005.- С.5-7 (0,1 д.а.).

11. Рец. на кн.: Петров М.Б. Історична топографія Кам’янця-Подільського кінця ХVІІ – ХVІІІ ст.(Історіографія. Джерела).- Кам’янець-Подільський, 2002.//УІЖ.-2005.-№ 1. -С. 201-203 (0,2)

12. Важливе дослідження//The Herald. Вісник. – лютий 1/15, 2005.-С.17 (0,2 д.а.).

13.Битви під Збаражем і Зборовим в описі хроніста ХVІІ ст. Самуеля Грондського //Військово-історичний альманах.-2004.-№ 2 (9).-С. 146-159.(у співавт. з О.Кислюком).

14. Рідня Богдана Хмельницького у Білорусі //Соціум.-К., 2004.-Вип.4. – С. 189-192 (0,3 д.а.)

15. Церковне життя України наприкінці ХVІІІ – початку ХХ ст. //Історія в школах України. – 2004.-№ 8. – С. 52-53 (0,3)

16.Православна Церква та її духовна опіка над Військом Запорозьким у період Національно-визвольної війни 1648-1658 рр. //НАУКМА. Магістерум. К., 2004.- Випуск 17. Історичні студії. – С. 17-21.(0,5 д.а.)

17. Відомості про Україну ХІV ст. і хроніці Яна з Чарнкова // -“-С. 92-97(0,5).

18. Початки Польської держави за хронікою Олександра Гваньїні //Пам’ятки. Археографічний щорічник.-2005.-Т.5.-С.53-84.(2 д.а.).

19. Листи Б.Жука до митрополита Іларіона (Огієнка)//Сіверянський літопис. – 2005.- № 1.- С.98-112 (1,5 д.а.).

20.Заповіт Симона Петлюри//Шлях перемоги-№ 20(2658) від 18.05.2005 р.-С.10(0,1)

20-а. Рец. кн.: І.Гончарук. Село моє світанкове.-К.,2005.-174 с.

21.З листування митрополита Іларіона (Огієнка) і Ганни Наконечної //Мандрівець. – 2005.-№ 1(54).-Січень-лютий.-С. 31-44 (1,5 д.а.)

22.З нововиявлених документів до біографії св. Петра Могили //Хроніка 2000.-К.,2004.-С. 271-284.

22. Документи: грамоти і листи польських королів Сигізмунда ІІІ і Владислава ІV, декрет сейму Речі Посполитої та ін. //Хроніка 2000.- К.,2004.-С.237-251 (переклад).

23. З архіву митрополита Тимофія (Щербацького)//Рукописна та книжкова спадщина України. – К.,2004.-Вип.9.- С.248-264.

24. Традиції агентури в рясах//Шлях перемоги.15.06.2005.-№ 24(2662).-С. 10. (0,2).

25. Малознана сторінка українсько-японських культурних зв’язків //Всесвіт.-2005.-№ 3-4.-С.-172-173 (0,1).

26. З мартирологу духовенства УАПЦ // Голос Православ’я.-Липень 2005. – № 13 (157). – С.8.

27.(виступ у дискусії):Переяславська рада та українсько-російська угода 1654 р. Історія, історіографія, ідеологія.-К.,2005.-С.193-197.

28. Листи єпископа Сильвестра (Гаєвського) до митрополита Іларіона//Труди Київської Духовної Академії.-К., 2005.-Ч. 2. – С. 312-328.(2 д.а.)

29. Випускник КДА – протопресвітер УАПЦ Филимон Кульчинський // Труди Київської духовної Академії. – К., 2005.-Ч.2.- С. 328-332 (0,4)

30.Переможна битва під Городком 1655 року. До 350-річного ювілею Городоцької битви //Шлях перемоги від 7.09.2005 р.- № 36(2674).- С. 12 (0,2).

31. Подорожні нотатки літа 2005 року. //Слово “Просвіти” від 15-21.09.2005 р.- Ч. 37(310).-С.13 (0,2).

32. Нові документи до біографії св. Петра Могили (за матеріалами польських архівосховищ) //Українсько-польські контексти доби бароко. – К.,2004. – С. 300-317.(1 д.а.)

33.Мицик Ю. Дрожипільська битва 1655 р. на сторінках Віршованої хроніки //Journal of Ukrainian Studies. Summer-Winter 2004.-V.29.- № 1-2.-С. 311-334.(2 д.а.).

34. З кримських вражень 2005 року //Шлях перемоги.-21.09.2005 р.- № 38(2676).-С. 9 (0,2);

34-а. Смог шовінізму над Тавридою // газ. “Батьківщина”. – від 31.07.2008 р. – № 28 (172). – С. 7 (0,2 д.а.).

34-б. Сущенко О. (інтерв’ю): Аби “самі себе не побороли…” //Вечірній Київ. – 23.09.2005 р.-№ 176 (17587). – С. 4(0,1)

35. З “Віршованої хроніки” (до 350-ліття Жванецької битви та оборони Буші)// ІІ Міжнародний науковий конгрес українських істориків. Українська історична наука на сучасному етапі розвитку. – Кам’янець-Подільський – К.- Нью – Йорк-Острог, 2005.-Т.1.- С.73-84.(1 д.а.)

36. Опис молдавського походу козаків 1574 р. в хроніці О. Гваньїні //Гуманітарний журнал. –2003.- Осінь. – № 4(20). -С.133-140 (1 д.а.)

37. З архіву митрополита Іларіона (Огієнка) //Бердичів древній і вічно молодий. – Житомир, 2005. -С. 26-29.

38. Листи М. Битинського до митрополита Іларіона (Огієнка) за матеріалами канадських архівосховищ//Національний університет “Києво-Могилянська академія”. – К.,2005. – Т.41.Історичні науки. – С. 83-88.(1 д.а.)

39.Рец. на кн.: Колесник І.І. Українська історіографія ХVІІІ – початку ХХ ст. – К., Генеза, 2000.-254 с.(0,3 д.а.)

40.Беларускі род Дубягау у Гетманшчыне //Краязнавчая газета. – Лістапад 2005 г. -№ 41 (106). – С.4 (0,2)

41. Південна Україна кінця ХVІІІ ст. в альбомі Жана-Анрі Мюнца . – Запоріжжя, 2005.-60 стор. (3 д.а.).

42. “Повість о преславних чудесах святої великомучениці Варвари В кн.: Свята Варвара великомучениця. –К., 2005. – С. 47-61; В кн. Свята Варвара. – К., 2004. – С.16-29.

43. Правда про болісну проблему. Про книгу Б.М. Рігга “Єврейські солдати Гітлера”.//Шлях перемоги.-25.12.2005 р.-№ 52(2690).- С. 8-9 (0, 3).

44. Коментар до кн. Д.Яворницький. Твори. – T.2.-К.-Запоріжжя, 2005.

Енциклопедія історії України.-К., 2004.- Т.2.

1.Гарабурда М. –с. 53 (0,1)

2.Гаркуша Ф. –С. 55(0,1)

3.Гваньїні О. та його “Хроніка європейської Сарматії” –с. 59(0,2)

4.Гетьман – С. 99(0,2)

5.Гетьман великий коронний –100(0.1)

6.Гетьман наказний – C. 99(0,1)

7.Гетьман польний коронний –С. 100-101 (0,1)

8.Глух Йосип –С. 121 (0,1)

9. Голінський М. –С. 135 (0,1)

10. Голота І. – С. 147-148 (0,1)

11. Гречулевич В. –С. 194 (0,1)

12. Громика М. –С. 218 (0,1)

13. Грондський С. –С. 219-220(0,1)

14. Гулаки –С. 249 (0,1)

15. Гуляницький Г. –С. 252(0,2)

16. Гізель І. –С. 269 (0,2) (у співавт. з З. Хижняк).

17. Демитрович П. – С. 321 (0,1)

18. Демківська оборона 1655 –С. 321 (0,1)

19.Димитрій Ростовський –с. 385-386 (0,3)

20. Добромильський літопис –С. 422 (0,1)

21. Домницький (Думницький) монастир Різдва Богородиці-С. 443 (0,1)(у співавт. з О. Коваленко).

22. Домонтовичі –С. 444(0,1)

23. Донець І.-С. 447(0,1)

24.Дрозденко В. –С. 466 (0,1)

25. Друцькі – С. 485 (0,2)

26.Духовенство –С. 504-507 (0,8)

27.Дяк – С. 508-509 (0,3)