Юрій Мицик

Сайт українського історика Юрія Мицика
Київ, 2008
|

Мицик Юрій Андрійович: бібліографія (2004)

2004 р.

1.Палкоунік Ілля Галота і Загальськая бітва 12649 г. у святле новых дакументау //Спадчына.- 2002.-№ 5-6.-С. 64-73 (з післямовою Я. Лецка “Пасляслоуе”(с.72-73).

2. Міфи возз’єднання //Слово „Просвіти”.- № 1 (221) за 1-7.01.2004 р.-С.5 (0,2). Опубліковано під іменем Анатолія Кондратьєва.Поправка редакції в номері газети Ч. 3.(223).-С.5. Ще раз опублікував її А. Кондратьєв під своїм прізвищем (вкрав!) у брошурі: А. І. Кондратьєв. Переяславська рада – підступна акція духовного поневолення народу Русі-України. – К., 2004.

2-а. Солонець О. Прикриваються Богданом //Слово „Просвіти”. -№ 4(224). – 22-28.01.2004. – С.5 (0,2) (інтерв’ю зі мною).

3. Бо й влада була румунською!…//Християнська Україна. – №2 (83). – Січень 2004 р. – С. 4 (0,2)

4. Листи Іпатія Потія до Льва Сапіги //Католицький щорічник 2000. – К., 2003. – С.73-204(8 д. а.)

5. З листів Віленського та Мінського православних братств ХVІІ – ХVІІІ ст.//Труди Київської Духовної Академії. – К., 2003.-№ 1. – С. 86-110 (2 д.а.).

6. Передмова до другого видання // Глушаниця П. Війна без пострілів. -К., 2004. – С. 5-8.

7. З польськомовних житомирських рукописних газет ХVІІІ ст. //Поляки на Волині: історія і сучасність.- Житомир, 2003. – С. 26 –30 (0,3).

8. Опис Греції у хроніці О. Гваньїні //Історичний журнал. К., 2003. – № 4 -5. – С.102-118. (2 д.а.)

9. Публікація стала у пригоді // Народна газета. – № 6 (611).- 12 -18.02.2004. – С.3 (0,1)

10. Довкола „архіву Переяславської ради”: міфи та реалії джерельної бази //Архіви України. – 2003.- № 4-6. – С. 11-24 (1 д.а.).

11. Українська Православна Церква в Канаді // Християнська Україна. – лютий 2004. – № 4 (85). – С. 3 (0,2)

12. З досліджень історії Переяславської ради 1654 р. //УІЖ. – 2003. – № 6. – С. 93-110;2004.- № 1. – С.72-80 (2 д.а.).

13 . Гетьман Іван Виговський. – К., 2004. – 84 с. (5 д.а.). Рец.: С. Павленко. Книжка про нещасливого переможця //Голос України від 8.07.2004 р. -№ 124 (3374).-С.7; Мацьків Т. Про гетьмана Івана Виговського//Український історик. – 2005.-Т. XLII.-С.315-323.

14. Вірні сини двох братніх народів (листи М. М. Улащика до М. П. Ковальського) // Острозька Академія. Наукові записки. – Острог, 2004. – Вип.4. – С. 24-32 (1 д.а.).

14-а) Рец. кн. Білоусько О., Мокляк В. О. Нова історія Полтавщини. Пробний підручник для 8 класу. – Полтава, 2003.

15. Чи так розуміється Євангеліє ? //”Християнська Україна”. – Березень 2004 . – № 6 (87). – С. 4 (0, 2).

16. Кілька незнаних документів з історії Московської держави кінця ХVІ – початку ХVІІ ст. // Пам’ятки. Археографічний щорічник. – К., 2003. -Т. 4. – С. 153-163 (1 д.а.).

17. „Віршована хроніка” про завершальний етап Національно-визвольної війни українського народу 1648-1658 рр. //Історичний журнал. – 2004. -№ 1-2. – С. 98-110.

18. З листів гетьмана І. Мазепи // Україна в Центрально-Східній Європі.-К.,2003.-Вип.3. – С. 297-318. (2 д.а.).

19. „Останній із Могікан” //День від 31.03.2004 р. – № 57(1795). – С. 6.

20. Історія України. – Ч. 2. – К., 2004. – 130 с.

20-а. Рецезент н.: Павленко С. Оточення гетьмана Мазепи: соратники та прибічники. – К., 2004. – С. 602 с.

21. Кілька документів з історії Черкащини ХVІІ – ХVІІІ ст. // Корсунський часопис. – Корсунь-Шевченківський, 2004. – № 11. – С.29-34.(1 д.а.)

22.”Страсті Христові” //Голос православ’я – квітень 2004 р.- № 8 (128).-С.8 (0,2).

23. „Козацький відділ” фонду „Архів коронний у Варшаві” АГАД// Історія і особистість історика. – Дніпропетровськ, 2004.- С. 55-96.

23-а. „Кращий Чінгізхан без кулемета…”//Слово „Просвіти”, 17-23.06.2004 р., – №№ 25(245)- С.5 (інтерв’ю О. Солонця).

24. Євро-2004: один із українських аспектів // Слово „Просвіти”, 8-14.07.2004 р.,- № 28(248)- С.14.(0,3)

25. Яворницький Д. Твори. – К. – Запоріжжя, 2004. – Т. 1. (коментар).

25-а. (інтерв’ю Ю. Кацун) „Країна мрій” – у кожного своя// „День” від 17.07.2004 р. – С. 6.

26. 3500 кілометрів літа – 2004 // Слово „Просвіти” від 12 -18.08.2004 р. – № 33 (253). – С.13 (0,2).

27. На пошану ювіляру (до 75-річчя від дня народження Миколи Павловича Ковальського) //Національний університет «Києво-Могилянська академія». Наукові записки. – Т. 27.- Історія. – С. 4-6 (0, 2).

28. Незнаний німецькомовний твір ХVІІ ст. про Україну // //Національний університет «Києво-Могилянська академія». Наукові записки. – Т. 27. – Історія. – С. 79-93 ( 2 д.а.).(в співавт. з О.І. Кислюком).

29. “Тривожать певні тенденції…”// Християнська Україна. – Травень 2004 р. – № 9 – 10. – С. 7 (0,2)(співавт.- о. Богдан (Пєтухов).

30. Історико-географічний опис Польщі в хроніці О. Гваньїні//Історичний журнал – 2004.- № 4.- С. 73-87 (3 д.а.). 31). Рідня Богдана Хмельницького у Речицькому краю //Чацвертыя міжнародныя Доунаравскія чытанні.- Гомель, 2004.- Ч.2.- С.75-81(0,4)

32. З документації Свято-Микільського Рихлівського монастиря ХVІІ ст. (листи ігумена Луки)//Сіверянський літопис. – 2004.- № 1.- С.12-24 (2 д.а.).

33. Україна і гетьман Мазепа в мемуарах Л. Раковського // Сіверянський літопис. –2004.- № 2-3.-С.28.-37 (1 д.а.).

34 . За віру православну. – К., 2004. – 191 с. (13, 7 д.а.)Рец. на неї:1)//Р.Лиша. //Наша віра.-2005.-№;2),Сущенко. Киянин на Святій землі //Вечірній Київ.-19.05.2005 р.-№ 89(17500).-С.13.

35. Документи польських архівів до історії запорозького козацтва першої чверті ХVІІ ст. // Архіви України. – 2004. – № 1-2. -С. 93-112. (2 д.а.).

36. Посмертна згадка // Шлях перемоги від 15.09.2004 р.-№ 38(2625). – С. 15 (0, 10 (в співавт.).

36-а. Приступко Н. Паростки правди//Хрещатик від 23.09.20004 р.- № 139 (2542).

36-б. П. Дінець. Блаженне ім’я Ваше, отче Юрію.//Голос православ’я.- Листопад 2004 р.№ 22(142).-С.4.

37. Київське краєзнавство по-московськи//Слово “Просвіти”.7-13.10.2004 р.-Ч. 41(261)- С.11 (0,2 д.а.).

38. Ложка дьогтю //Слово “Просвіти”-7-13.10.2004 р.-Ч. 41(261)-с.11 (0,2).

39. Польський публіцистичний трактат першої чверті ХVІІ століття про запорозьке козацтво //УАЩ. -К.- Нью-Йорк, 2004.-Вип.8/9.- С. 453-460.(1 д.а.).

40. Рецензійний огляд //УАЩ.-К.-Нью-Йорк.-Вип.8/9.- С.734-743.(1 д.а.).

41 . Царичанка козацька. – К., «Генеза», 2004.-88 с. (5,7 д.а.)

42. Полководці Війська Запорозького. – К., 2004.-Кн.2. ( в співавт.) (мої нариси: Ян Соколовський, Филон Гаркуша, Степан Подобайло, С. 97 -136.

43. Дещо про українські та кримські прапори під час Чуднівської битви 1660 р.//Знак. – Жовтень 2004.-№ 33.-С.2.(0,2 д.а.).

44. Спогади про Ф.П.Шевченка // «Істину встановлює суд історії». Збірник на пошану Федора Павловича Шевченка. –К.,2004.-Т.1. Джерела. – С.197-206.

44-а)Чабан М. Історик за покликанням.//Зоря.-30.12.2004 р. – № 147(20282).- С.7.(про мене і фото).

45 . Український голокост 1932-1933. Свідчення тих, хто вижив. – К., 2004.-443 стор. (28 д.а.). Рец.: О.Кір’ятська. Український голокост. Свідчення очевидців.//Народна газета від 17.-23.03.2005 р.-№ 11.-С. 6; Ольга Григоренко [Сущенко]. Трагедія Мазепинців і не тільки //Вечірній Київ від 19.08.2005 р. – С. 4.

46.Вірш польського поета ХVІІ століття про Корсунську битву 1648 року //Корсунський часопис. – Корсунь – Шевченківський, 2004. – № 12. – С. 16-17 (0,1).

47.Жовтоводська і Корсунська битви 1648 року в описі мемуариста ХVІІ століття В.С.Радзивила // Корсунський часопис. – Корсунь-Шевченківський, 2004. –№ 12. – С. 16-17 (0,3).

Енциклопедія історії України (ЕІУ). Т. 1 А-В. (К., 2003)

1. Адашев Данило – С.34 -35 (0,1)

2. Андрієвич Каленик – С.82 (0,1)

3. Анна Іванівна –С. 90-91 (0,1)

4. Архів Коша Запорозької Січі – С.137-138(0,3)

5. Атанасій Кальнофойський – С.150-151 (0,2)

6. Балика Б.-С. 173 (0,1)

Бароній Ц. -С. 194 (0,1)

Бінвільський Я.-С.295 (0,1)

Біскуп – С.298 (0,1)

Ботеро Д. –С. 358 (0,1)

Брайчевський М. – С. 365 (0,2)

Бускевича Лукаша дипломатична місія до Туреччини 1668 – С. 414-415 (0,2)

Бучинський-Яскольд О.-С. 421 (0,1)

Буші оборона 1654 –С.422 (0,1)

15. Ваповський Б. – С. 432 (0,2)

16. Василій ІІІ.-С.444 (0,1)

17. «Велике зерцало» -С.459-460 (0,1)

18. Виговські – С. 503-504 (0,1)

19. Вишневецький (Байда) Д.- С.518-519 (0,2)

20. Вишневецькі – С.519-520 (0,2)

21. Волинський короткий літопис – С. 611 (0,1)

22. »Вольності Війська Запорозького» – С.628-629(0,2)