Юрій Мицик

Сайт українського історика Юрія Мицика
Київ, 2008
|

Мицик Юрій Андрійович: бібліографія (2003)

2003 р.

1. Із спогадів про штучний голодомор 1933 року //Кур’єр Кривбасу. – грудень 2002.-157.- С. 50-69 (1 д.а.)

Енциклопедія історії України (ЕІУ). Ваврисевич-Вячеслав. Робочий зошит (К.,2002)

1. Ваповський Б.-С.9 (0,2)

2. Василій ІІІ.-С.18 (0,1)

3. «Велике зерцало» -С.32 (0,1)

4. Виговські – С. 61-62 (0,1)

5. Вишневецький (Байда) Д.-С.74-75 (0,2)

6. Вишневецькі – С.75 (0,2)

7. Волинський короткий літопис –С. 135 (0,1)

8. »Вольності Війська Запорозького»-С.150-151 (0,2)

10. Опис Угорщини в хроніці Олександра Гваньїні //УАЩ. -К. – Нью-Йорк, 2002.-Т.10(7).-С.307-339 (2 д.а.).

11. Шлягер «жовтої « історіографії у Росії //-«-.-С. 436-455 (1, 5 д.а.).

11-а. Шлягер «жовтої» історіографії у Росії //Схід-Захід.-Харків, 2002.-Вип 5.- С. 147-171.(1,5 д.а.).

12. Виправлення поміченої помилки //-«-.С. 508-509 (0,1 д.а.).

12-а-Рецензент кн.: Кривошея В. Генеалогія українського козацтва. Білоцерківський полк. – К., 2002.

13. З джерел до історії оборони Чигирина 1677 р. //Військово-історичний альманах.-2002.- № 2(5).-С.142-154.(1 д.а.).

14. Можна поміняти небо – та не душу…(лист «Картографічна ганьба») //Шлях перемоги. – 16-22.01.2003.-Ч. 4 (2542).-С. 13. (0,1 д.а.)

15. Регести документів «татарського відділу» Архіву Коронного в Варшаві (кінець ХVІ – ХVІІ ст.).// Україна в Центрально-Східній Європі. – К.,2002. –Вип.2. – С.318-365.(2 д.а.).

16. Невядомы ліст Міколы Улашчыка //Голас радзімы .-30.01.2003 р.-№ 5(2823).-С. 6.(0,2 д.а.)

17. Нікопольщина на початку Визвольної війни // Нариси з історії Нікопольського району (від найдавніших часів до початку ХХ століття).-К.-Нікополь-Запоріжжя,2002.-С.67-76 (0, 4 д.а.). (в співавт. з І. С. Стороженко)

18. Дніпропетровщина. Зі свідчень про голодомор 1932-1933 років. // Слово «Просвіти».-Ч. 7(175).-12-18.02.2003 р. – С. 3 (0,5 д.а.)

19. Архів Мазепи чекає //Слово «Просвіти».-Ч.8 (176).- 19-25.02.2003 .- С. 13 (0,2 д.а.).

20. Переяславська рада 1654 р.: проблеми інтерпретації.-«-С. 5-6 (0, 5 д.а.) (в співавт.).

21. З листів до Михайла Грушевського //Український історик. – Нью-Йорк – К. – Львів – Торонто-Париж, 2002.-С. 471-506 (2 д.а.).

22. Міжнародна конференція в Італії «Мазепа та його послідовники»//УІЖ.-2002.-№ 6.- С. 150-152 (0,2 д.а.).

22-а. Рецензент книги «Народжені Україною». – К.,2002.-Т.1-2.

23 . І. Боберський. Щоденник 1918-1919 рр.-К.,2003.- 260 с. (підг. до друку, вступ, коментар).

23-а. Рец.: Кратік А. Важливий посібник //Шлях перемоги. – 2003, 15-21 травня. -№ 21 (2558).-С.14; Сущенко О. Книжка з ароматом епохи //Вечірній Київ.-2003, 3 червня.-С. 10.

24. Історія України. Ч. 3. (з 1914 р. до наших днів). – К., 2003.-230 с. (у співавт. з О. Бажаном).

24-а. Рец.: Кратік А. Перлина української мемуаристики //Шлях перемоги. – 2003, 15-21 травня. -№ 21 (2558).-С.14.

25. Гетьманські документи як джерело (з документів гетьманів І. Самойловича та І. Мазепи). //Козацька скарбниця. Гетьманські читання, присвячені десятій річниці Музею гетьманства. –К.,2003.-С.3-17 (0,5 д.а.).

26. Подорожуючи і розпитуючи //Слово «Просвіти».-12-18.03.2003. -Ч.11(173). -С.14 (0,3 д.а).

26-а. Рецензент кн.: Малий енциклопедичний словник Корсунщини.- Т.1 (А-К). – Корсунь-Шевченківський, 2003.

26-б. (про мене) Яуген Лецка. Пабрацімы духу, роднасці і лесу // Полымя.-2003.- № 3.- С. 172-186

27. Там же передрук 2-х моїх статей: З лістоу беларускіх вучоных і грамадскіх дзеячау да М. Грушеускаго; Песні беларусау казацкага краю; і однієї свіжої: Сын дзвюх бацькаушчын. – С. 180-183.

28. Дума про Самійла Кішку – народнопісенна поетизація справжніх історичних подій //Історія в школах України.-2003.-№ 2.-С. 44.(0,1 д.а.).

29. Устами ченців //Український богослов.-2003. – № 2. – С. 334-335 (0,1 д.а.)

30. „Беларускі голас Радзівілау” //Голас радзімы. – 22. 05. 2003 р.- № 21 (2839).-С. 7 (0, 2)

31. Незнаний лист О. Штуля (Ждановича) до свого вчителя // Українське слово.-29.05.-4.06.2003 р.- № 22 (3177).- С. 14 (0,2)

32 . Український голокост 1932-1933.Свідчення тих, хто вижив. – К., 2003. – 296 стор. (18,5 д.а.) (упорядник). Рец.: О. Сущенко. Автором можете стати й ви. // Вечірній Київ.-29.07.2003 р.- № 108 (17098).-С. 11; Шаповаленко О. Цілеспрямоване нищення нації //Народна газета від 9-14.01.2004 р.- № 1(606). – С.5 (0,3 д.а.); Кратік А. Розчахнута правда //ШП.- 28.01.2004 р. -№ 5 (2593). – С.13; Раманава І. Український голокост 1932-1933.Свідчення тих, хто вижив.//Спадчына.-2003.- № 1.-С. 91-94.

33. Останній виїзд фурманів //Шлях перемоги.-№ 23 (2560). – 29.05.-4.06.2003.-С.9 (0,1).

34. Незнані універсали гетьмана Івана Мазепи //СЛ.-2003.-№ 1(49).- С.56-67 (співавт. – А.Гуляй).

35. З документації козацької старшини другої половини ХVІІ – першої половини ХVІІІ ст. (за матеріалами Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського) //Рукописна та книжкова спадщина України. – К., 2002.- Вип. 7. – С. 186-203.

36. Служити правді перед Богом і людьми // Наше слово від 4.05.2003.-№ 18 (2387)- С. 3-4.(інтерв’ю, записане М. Вербовим)

37. Свіжий подих 1991 року //Слово „Просвіти”-18-24.06.2003.-№ 25 (193).- С. 15 (0,1)

38. Дмитро Вишневецький (Байда) – історичний діяч та герой фольклорних творів //Історія в школах України.-2003.-№3.- С. 53 (0,2)

39. Український голокост 1932-1933.//Академічна панорама. – червень 2003.- (0,1)

40. Л. Таран. Не возз’єднання, а підпорядкування //Вечірній Київ. – 2.07.2003 р.-С. 10 (0,2 д.а.).інтерв’ю дане мною Л. Таран.

41. Таїнство хрещення // Голос православ’я, лютий 2003, 3 4(100).-С.5.-0,2 д.а.

41-а. Сущенко О. «Краса і гордість московської кінноти зникли за один день» //Вечірній Київ.-8.07.2003.-№96 (17086). – С. 3. (про мене)

41-б. Солонець О. Від Конотопа до Москви. // Слово «Просвіти». – 9-15.07. 2003.- № 28(196). – С.13 (про мене, є моє фото)

42. Новий погляд на історію православної святині // ШП.-31.07.-6.08.2003 р., № 32 (2569).-С.14 (0,2).

43. Польскія знаходкі Юрыя Мыцыка//Голас радзімы.-28.08.2003 р.- № 35 (2853). – С. 6.(0,2)

44. Переяславська рада 1654 року: міфи та реальність (до проблеми відзначення 350-річчя Генеральної козацької ради в Переяславі) //Історія в школах України. – 2003.- № 4. – С. 46-50 (інтерв’ю В. Власова)

45. Навіщо Богу «п’ята графа»? //Слово «Просвіти». – 17-23. 09. 2003 р. – № 38. – С.4.(0,1); відгук на цю статтю: Галина Гармаш. В Євангелії написано //Слово «Просвіти». – 8-14.10. 2003. – Ч. 41 (209) – С. 4 (0,1)

46. Подорожні нотатки літа 2003 року // Слово «Просвіти». – 24 – 30. 09. 2003 р. – Ч. 39 (207). – С.10 (0,2)

47. Делать такой фильм опасно! // Українське кіно: євроформат. Хроніки громадських обговорень. Кіносоціологія. – К., 2003. – С. 106-108 (0,2)

48. Критерій балансу – моральність митця //Українське кіно: ідентифікація у часі. Хроніка громадських обговорень. – К., 2003. – С. 46-49 (0,2)

49. З дипломатичної кореспонденції Івана Сірка // Наукові праці історичного факультету Запорізького державного університету. – Запоріжжя, 2003. – Вип. ХVІ. – С. 21-30 (2 д. а.)

50. До біографії гетьмана Андрія Могили //Спеціальні історичні дисципліни:питання теорії та методики. – К., 2003.- Число 10. – Ч. 2. – С. 186 -195 (1 д.а.).

51. Унікальна брошура з 1632 року // Всесвіт. -2003.- № 9-10.-С. 190-191 (0, 2 д. а.).

51-а. Григоренко О. У підручниках – об’єктивний погляд на історію // Вечірній Київ. – 10.2003.(0,1 д.а.). (інтерв’ю зі мною).

52 . Присяжні книги 1654 р. Білоцерківський та Ніжинський полки. – К., 2003. – 349 с. Рец. на неї: Шаповаленко О. 350 років русифікації //Народна газета. – 11. 03. – 17. 03. 2004. – № 10. -С. 6.

53. Переяславська рада 1654 р.: міфи та реальність//Переяславська рада: історичне значення та політичні наслідки. – К., 2003. – С. 74 – 80.

54. Україна в описі німецького мандрівника ХVІ ст. Лаврентія Мюллера //НаУКМА. Наукові записки. Історичні науки.-2003.-Т.21. – С. 54-60 (1 д.а.)

55. Гваньїні О. Хроніка європейської Сарматії (молдавська і турецька частина).- Запоріжжя, 2003.- 103 с.

55 -а (про мене). Chynczewska-Hennel T. Akademia Kijowsko- Mohylańska. // Bunt młodych duchem.- Warszawa, 2003.- № 4 (14) lipiec-sierpień 2003.- C. 21, 23.

56. Трубадури імперії з погляду неупередженого дослідника // Шлях перемоги. – 10. 12. 2003. – № 50 (2587). – С. 9 (0, 3)

57. Джерелознавчі студії з історії Переяславської ради 1654 р. //Україна та Росія: проблеми політичних і соціокульткрних відносин. – К., 2003. -С. 523-565 (2 д. а.)

57-а (про мене). Професори Дніпропетровського Національного університету. 1918-2003.-Дніпропетровськ, 2003.

58. З документів польських архівів до історії Сіверщини ХVІІ – ХVІІІ ст. //СЛ. – 2003. – № 5-6. – С. – 10-26. (1,5 д.а.)

59. Житомирщина у малознаному варіанті хроніки М. Стрийковського ХVІ ст. //Історія міст і сіл Великої Волині.: Наук. зб. „Велика Волинь”.-Т.25 (ч.1). – Житомир, 2002.- С.120-121.(0,2 д.а.).

59-а. (про мене). Фотофакт.//Голос України. – 18.12.2003 р.-№ 241 (3241).-С.4.

59-б. „Трєтій глаз” для дами з райкому //Україна молода від 26.12.2003 р. – С. 5 (0,2) (інтерв’ю, записала Я. Музиченко)

59-в.И. Полынь (про мене) «Мечта» о единении с научной точки зрения //Днепр вечерний.-16.12.2003 р., № 192 (10857).-С.5.

60. Земля рівноапостольної Ніни//Християнська Україна.-16-31.12.2003 р., № 24(81).- С.3 (0,2 д.а.).

60-а) Сущенко О. Звитяга пращурів великих //Вечірній Київ. – 30.12.2003 р., № 195 (17185).-С.11 (інтерв’ю). Перевид.: в газ.”Християнська Україна”. – Січень 2004.- № 1 (82). – С. 3.

61. Листопадове повстання 1918 року у Львові очима учасників //Військово-історичний альманах. – 2003. – Ч. 1(6). – С. 132-146.

62. Православна Церква та її духовна опіка над Військом Запорізьким у 1648-1658 рр.//Науково-практичний щорічник Гуманітарний seminarium.-К., 2003.-С. 58-61.(0,5 д.а.).

63. Цікавий документ з історії Новосербії //Гуманітарний журнал.-2003.-Весна.-С.119-122 (0,3 д.а.). 63. Служити правді перед Богом і людьми. Розмова з проф. Юрієм Мициком//Наше слово. –5.05.2003 р.-№18.

64. Скільки діяв українсько-російський договір 1654 року?//Переяславська рада очима істориків, мовою документів. – К., 2003.- С. 320-330 (0,5 д.а.).