Юрій Мицик

Сайт українського історика Юрія Мицика
Київ, 2008
|

Мицик Юрій Андрійович: бібліографія (2002)

2002

Монографії, книги:

1. Умань козацька і гайдамацька. К., 2002.-187 с. (11, 75 д.а.). Рец. на дане видання: Багацький Л. Де та Умань і що нам від того, що вона є?//Вечірня газета (Кіровоград).- від 5.07.2002 р.

2. Десять святих Києво-Могилянської Академії. К., 2002; 80 с. (5 д.а.)( у співавт.)

3. Феодосій (Софонович). Выклад о церкві святій. К., 2002.-111с.(4,5 д.а.) (передмова, коментар, упорядкування); рец. на дане видання: Леся Ярошенко. Проблеми православного Богослужіння не втрачають актуальності //Християнська Україна. – 1-31.08.2002 р.-№ 15-16 (48-49).-С. 2.

Статті в наукових виданнях:

1. З документів гетьманів І.Самойловича та І. Мазепи // Сіверянський літопис. – 2001.- № 6 (42).- Листопад-грудень. – С. 18 – 37 ( 2 д.а.).

2. Декілька конфесат ХVІІ століття // Дніпропетровський історико – археографічний збірник. – Дніпропетровськ, 2001.- Вип. 2.- С.501-515 (1 д.а.)

3. Документи з особового архіву полтавського бургомістра Павла Руденка в зібранні Дніпропетровського історичного музею // Там же. – С.599-629 (2 д.а.).

4. Україна-Крим. Середина ХVІІ ст. // Україна дипломатична. – К., 2002.-Вип.ІІ.-С.227-235 (0,7).

5. Повернення із забуття. (Від упорядника). В кн.: Іванцов І. Повстання українського народу проти шляхетської Польщі 1635-1638.- К., 2002.- С.4-9 (0,3)

6. Забутий земляк // Бористен.- 2002. – № 2 (128)(лютий).- С.2 (0,1)

7. З присяжних книг Ніжинського полку 1654 р.(м. Мена) //СЛ. – 2002.-№ 1.-С.10-22 (1 д.а.)(співавт.- М.Кравець).

8. Оригінальна теорія виникнення Катеринослава історика початку ХІХ ст.//Південна Україна ХVІІІ – ХІХ століття. -Запоріжжя, 2001.-Т.6.-С.219-223 (0,2).

9. Перша за 200 років. Рец. на кн.:Kappeler A. Kleine Geschichte der Ukraine. – Köln,1994. //Південна Україна…Т.6.-С.300-302 (0,2)

10. Пісні братнього народу. Рец. на кн. Чабан М.”Заспявай мне на матчінай мове”(Дніпропетровськ, 2000) //Південна Україна…Т.6.-С.307-309 (0,1).

11. Вічна пам’ять//НаУКМА. Наукові записки. – Т. 20.-Ч.1.- Історичні науки. – К., 2002.-С.6-9 (0,7д.а.)

12. З матеріалів до історії Києво-Могилянської Академії // Там же. – С. 45-55 (1,5 д.а.).

13. Універсали гетьмана Івана Мазепи Свято-Михайлівському Золотоверхому монастиреві у Києві // СЛ.-2002.-№ 2.-С. 18-31 (1 д.а.)

14. Вшановуючи Мазепу // Наука і суспільство .-2002.-№ 5/6.- С. 37-39 (0,2 д.а.)

15. З документів архіву Переяславсько-Бориспільської духовної консисторії 1725-1783 рр. //Полтавські єпархіальні відомості. – 2002.-Ч.8.-С.36-79 (2 д.а.).

16. Про дискусію навколо терміну “Україна” в польсько-турецьких переговорах 1677-1678 рр. //Науковий вісник Дипломатичної академії України. – К., 2002.-С.375-379 (0,2 д.а.)

17. Шлягер “жовтої” історіографії у Росії (деякі думки з приводу книг О. Бушкова та А. Буровського) // Історія України. – Березень 2002.- № 11 (287).- С.2-3; № 12 (268).-С.3-6; № 13 (269).- С.6-7 ( 1,5 д.а.).

18. З нових джерел до історії повстання 1591-1596 рр. //УІЖ. – 2002.-№ 2.-С. 69-76 (0,5 д.а.).

19. З іноземних джерел про Берестецьку кампанію //Військово – історичний альманах.-2002.-Ч.1(4).-С.131-136 (0,5 д.а.) (співавт. В. Дятлов)

20. Батозька битва очима автора «Віршованої хроніки» //Пам’ять століть. – 2002.-№ 2.-С. 37-49 (1 д.а.).

21. З епістолярної спадщини київського митрополита Йосифа (Рутського) // Ковчег. – 2002.-Т.3.-С.463-469 (1 д.а.).

22. Джерела з історії українського козацтва //Історія в школах України.-20002.-№ 3.-С.15-18 (0,5 д.а.)

23. Речиця в роки Національно-визвольної війни українського народу 1648-1658 рр. (за даними табірного щоденника Януша Радзивила) // Трэція міжнародныя Доунарскія чытанні.- Мінск, 2002.-С. 271-280(0,5 д.а.).

24. “Московские войска и казацкие заднепровские стягиваются под Ромны”. Документы по военной истории России ХVII в. из польских архивохранилищ //Исторический архив.- 2002.-№ 4.- С. 204-219 (1 д. а.)

25. Не забруднюйте святу почаївську воду!//Інформаційний бюлетень Української Православної Церкви Київського патріархату. – № 9.-Вересень 2002.- С. 21-26 (0,4 д.а.); Голос православ’я. – № 19 (091).-Жовтень 2002.-С.6-7.

26. З описів посольства В. М’ясківського до Туреччини у 1640 р. //Наукові праці історичного факультету Запорізького державного університету. – Запоріжжя, 2002. – Вип. ХІV. – С. 10-22 (1 д.а.).

27. З дипломатичної кореспонденції гетьмана Михайла Ханенка //Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики. – К., 2002.-Число 8-9.- Ч. 2.- С. 54-82 (2 д.а.).

28. Гетьман Дем’ян Многогрішний //Історичний календар. 2002. – К., 2002. – С.130-137 (0,4 д.а.).(співавт.- В. Горобець, З. Хижняк).

29. З історії прапора Українських січових стрільців //Знак.-№ 27.-Вересень 2002.-С. 9(0,2 д.а.).

30. Успаміны пра Мікалая Улашчыка // Кантакты і дыялогі.- № 12(7).-2001.-С.13 – 19.- (0,5 д.а.);Див. також: Улащик Н.Н. Деревня Вицковщина 1880-1917.- М.,2003.- С.183-187.

31. Літопис Яна Бінвільського //НаУКМА. Наукові записки. .-К., 2002.-Т.20. Історичні науки. – Ч.2.-С.60-77 (2 д.а.).

32. Цінне дослідження. Рец. на кн.: Hawryluk J. Podlasze. Sladami ruskiej przeszłośći.- Bielsk-Podlaski, 2000.//НаУКМА. Наукові записки. – К., 2002. – Т. 20. Історичні науки.- Ч. 2. – С. 78 – 79 (0,2 д.а.).

33. З документації козацької старшини другої половини ХVІІ – першої третини ХVІІІ ст. (за матеріалами Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського)//Рукописна та книжкова спадщина України. – К., 2002. – Вип. 7. – С.186-193.

34. З дипломатичного листування уряду Кримського ханства (друга половина ХVІ – початок ХVІІІ століть).//ЗНТШ. – Львів, 2000.- Т. ССХL. Праці Комісії спеціальних (допоміжних) історичних дисциплін. – С.473-502. (3 д.а.)

35. Про деякі «білі плями» історії України козацької доби та кроки на шляху їх подолання //Історія в школах України.-2002. -№ 6. – С. 23-26 ; 2003.- № 1. – С. 38-40 (1 д.а.).

Статті в газетах:

1. Французскі мастак ХVІІІ стагоддзя пра Беларусь //”Гродзенская прауда”,29.06.2002.-С.13 (0,2 д.а.);

2.(інтерв’ю )Дарина Купко. Коли ми вже відучимося відзначати поразки? // Вечірній Київ.-13.06.2002.-С.4 (0,1 д.а.)

3. Телебузина//Шлях перемоги.-7.08.2002 р.- Ч. 32 (2519).-С.2 (0,1 д.а.)

4. Про церкву – сестру//Християнська Україна. – 1-31.08.2002 р. -№ 15-16 (48-49).-С.3 (0,2 д.а.)

5. Історія, що полишає прикре враження //Слово “Просвіти”.-16-22.06.2002 р.-Ч. 33 (149)-С.7.-0, 2 д.а.

6. То хто ж фальсифікує історію?// Слово “Просвіти”.-23-29.08.2002 р.- № 34 (150).-С.7-8 (0,4д.а.); перевидання під назвою: То хто ж фальсифікує історію України та Європи? // ж-л “Урок української”. – К., НаУКМА. – 2003. – 7 (53).- С.50-53.

7.Дискримінація // Голос православ’я .-Серпень 2002.-№ 16 (88).- С.3 (0,1 д.а.).

8. Що і з чим узгоджувати?// Народна газета.-№ 23( 550) від 29.08.-4.09.2002 р.-С.2 (0,3 д.а.).

9. Нужен ли Закон Божий школе // ж-л “Корреспондент”, 26.07. 2002.-С. 19 (0,1 д.а.)

10.Чи святих канонізують?//Християнська Україна,1-15.09.2002 р.-№17(50).-С.5 (0,2 д.а.)

11. Жан-Анры Мюнц – даследчык Палесся. Назіранні французскаго мастака пра Беларусь ХVІІІ стагоддзя //Голас Радзімы.- 4.09.20002, № 36 (2802)-0,2 д.а.

13. Допоможімо храму на батьківщині Лесі Українки // Голос православ’я.-вересень 2002.- № 18(90).-С.4 (0,1 д.а.).

14. Унікальна знахідка //Шлях перемоги.-№ 41(2528), 3-9.10.2002._с. 14 (0, 2 д.а.).

15. Бітва пад Воршаю 1514 года //Ніва (м. Білосток, Польща), 8.09.2002.-№ 36(2417).-С.1,10.

16. Листопадове повстання у Львові очима очевидця //Українське слово. – 24-30.10. 2002.-№ 43(3147).-С.1, 3. (0, 2д.а.)

17. Шляхетна ініціатива // День, 18.10.2002р., № 190.-С. 18 (0,1 д.а.)

18. Язичество на марші //Голос православ’я .-№ 21( 093) , листопад 2002 р.-С.8 (0,2 д.а.).

19. Мемуари мого дідька // Народна газета. 2002.- № 4 (531)-С.5 (0,1 д.а.).

20. Призабутий волиняк //Вільне слово.-13.02.2002 р., № 13 (13637).-С.3 (0,1)

20-а. інтерв’ю Таїсії Шаповаленко :Осягаючи нашу історію // УС.-21-27.02.2002 р. № 8(3112).-С. 13 (0,2)

21. Комуносатанинська влада // Християнська Україна. – 2002.-1-15 березня. – № 5 (38).- С.5 (0,2)

22. Якої віри дівчинка з “вечірньої казки” //Слово Просвіти.-12-18.04. 2002.-№ 15.-С.6(0,1)

23. Карл ХІІ, Іван Мазепа та інші…//Вечірній Київ, 8.05.2002, – №88-89(16828-16829).-С.11.(0,1)

24. Історія за кагебешними прописами //Шлях перемоги.-16-22.05.2002 р., № 20(2507).-С.10(0,1).

25. ”SOS” чи чорносотенна соска?//Голос православ’я, травень 2002, № 9(81).-С.8 (0,2).

26. Про Мазепу –в Італії //Шлях перемоги. 23-29.05.2002, № 22(2509).- С. 9.

26-а. Гончар М. Повернення на Січ//-„-„ (він використав мої матеріали і вказав на це).

26-б (про мене) Солонець Олександр. Переяславська рада: міфи та реальність//Слово Просвіти. – Ч. 22(138). 31. 05.-6.06.2002.

27. Беларус – маскоускі патрыярх ХVІІ стагоддзя//Голас радзімы .-5 червеня 2002, № 23(2789).С.5 (0,2 д.а.)

28. Гнилі “лимонки” // Слово Просвіти.-Ч.26 (142) від 28.06.-4.07.2002 р.-С.4 (0,2 д.а.)

29.Про витоки автокефалії //Християнська Україна.-1-15.12.2002 р.-№ 23 (56).- С.3 (0,2 д.а.)

30. Завіршувавсь «болящий» // Там же. – С. 8. (0,1 д.а.).

31. Черговий том «Літопису УПА»//Шлях перемоги.-19-25.12.2002.-№ 52(2539).-С.9 (0,1д.а.).

Статті в енциклопедичних виданнях:

Києво-Могилянська енциклопедія в іменах. ( К., 2001)

1.Балабан Діонісій –С. 51-52 (0,2)

2. Бережанський Петро –С.63-64 (0,1)

3.Білецький Дмитро –С.72 (0,1)

4. Бориковський Бенедикт –С.82 (0,1)

5. Винницький Антоній – С. 116-117 (0,2)

6. Война-С. 121 (0,1)

7. Гуляницький Гаврило –С.160-161 (0,1) (співавт. –В.Кривошея)

8.Гуляницький Григорій –С.161 (0,2)

9. Гуляницький Іван –С.161 (0,1)

10. Дворецький Василь –С.177-178 (0,3) (співавт. –З.Хижняк)

11. Дворецький Іван –С. 178 (0,1)

12. Єрмолов Лев –С. 206 (0,1)

13. Жученко (Жуковський) Яків –С.210 (0,1)

14.Забіла Іван –С.213 (0,1)

15.Загвойський (Завойський) Йосип –С. 216 (0,1) (співавт.- Л.І.Горенко-Баранівська)

16.Зубковський Василь –С.232 (0,2) (співавт. – К.І.Шамаєва)

17.Кальнофойський Атанасій –С. 248-249 (0,2)

18.Каменицький Василь –С.249 (0,1)

19. Кизаревич Філофей –С. 258 (0,2)

20. Кодрицький Томаш –С.261 (0,1)

21. Кольчицький Григорій –С.269 (0,1)

22. Кольчицький Іван –С. 269 (0,1)

23. Конашевич-Сагайдачний Петро –С.271-273 (0,5) (співавт.- З. Хижняк)

24.Кошиць Ігнатій –С.291 (0,2)

25. Кравченко Іван –С.291-292 (0,5)

26.Кульчинський Михайло –С.301 (0,1)

27. Кулябка Андрій –С.302-303 (0,1) (співавт.- В.Кривошея)

28.Кулябка Василь –С.303 (0,1) (співавт.- В.Кривошея)

29. Кулябка Іван –С. 303 (0,1) (співавт.- В.Кривошея)

30.Кулябка Йосип –С. 303 (0,1) (співавт.- В.Кривошея)

31. Кулябка Павло –С. 303 (0,1) (співавт.- В.Кривошея)

32. Кулябка Степан –С. 304 (0,1) (співавт.- В. Кривошея)

33.Лавецький Петро –С. 309 (0,1)

34.Леонтович Теофіл –С. 317 (0,2)

35.Лизогуб Андрій –С. 319-320 (0,4)

36.Лизогуб Григорій –С. 320 (0,1) (співавт. – В. Кривошея)

37.Лизогуб Семен – С. 320 (0,1)

38. Лизогуб Семен- С. 320 (0,1)

39. Лизогуб Яків –С. 320-322 (0,5)

40. Мезенець (Стремоухов) Олександр –С. 358-359 (0,1) (співавт.- І.Лисенко)

41.Мещерський Іван – С. 360 (0, 2) (співавт.- З.Хижняк)

42.Миклашевський Андрій –С. 361 (0,1)

43. Михайло –С. 367-368 (0,1)

44.Мужиловський Силуян –С. 381-382 (0,5)

45. Наменовський Семен –С. 385 (0,1)

46.Негребецький Георгій –С. 387 (0,1)

47.Нелюбович –Тукальський Йосиф –С. 389-390 (0,5) (співавт.- І.Лисенко)

48.Носач Тиміш –С. 395-396 (0,5)

49.Огинський Богдан –С. 399 (0,1)

50.Огинський Олександр –С.399-500 (0,1)

51.Олекшич Олександр –С.405 (0,1)

52. Орловський Паїсій -С. 409-410 (0,1)

53. Петрижицький –Кулага Іван –С. 422 (0,2)

54. Полубенський Михайло –С. 437 (0,1)

55. Садовський –С. 471 (0,1)

56. Славинський Захар –С. 494 (0,1) (співавт.- В.Кривошея)

57. Соболь Євтихій –С. 502 (0,2)

58. Софонович Феодосій – С. 506-507 (0, 5)

59. Стеткевич Богдан –С. 512 (0,3)

60. Сурин Мартин –С. 519 (0,1)

61.Сущанський –Проскура Федір –С. 519-520 (0,2)

62. Тиша Адам –С. 535 (0, 1)

63. Топоровський Тимофій –С. 538 (0,1)

64. Трипольський Григорій –С. 539 (0,1)

65. Трипольський Стефан –С. 539 (0,1)

66. Ханенко Гнат –С. 565 (0,1)

67. Четвертинський Стефан –С. 585 (0,4)

68. Чорнота Іван –С. 586 (0, 3)

69. Яненко-Хмельницький Павло –С. 613-614 (0,5)

Енциклопедія історії України (ЕІУ). Абаза-Ашкеназі. Робочий зошит (К., 2001)

70. Адашев Данило – С.21 (0,1)

72. Андрієвич Каленик – С. 57 (0,1)

73. Анна Іванівна –С. 65 (0,1)

74. Архів Коша Запорозької Січі –С.108(0,3)

75. Атанасій Кальнофойський –С.114-115 (0,2)

т. 2 . Бабаї – Бялковський.( К., 2002)

Балика Б.-С. 14 (0,1)

Бароній Ц. -С. 29 (0,1)

Бінвільський Я.-С. 105 (0,1)

Біскуп –С.107 (0,1)

Ботеро Д. –С. 151 (0,1)

Брайчевський М. –С. 157-158(0,2)

Бускевича Лукаша дипломатична місія до Туреччини 1668 –С. 199-200 (0,2)

Бучинський-Яскольд О.-С.205 (0,1)

Буші оборона 1654 –С.206 (0,1)

Українське козацтво. Мала енциклопедія. (К., 2002).

85. Анастас –С. 14-15(0,1)

86. Апанович Олена – С. 17-18(0,4)

87. Апостол Данило –С. 18-19 (0,2)

88. Архів Коша Нової Запорозької Січі –С. 22-23 (0, 3)

89. Богородицька фортеця –С. 42-43 (0,2)

90. Вержбовський Станіслав –С. 61 (0,1)

91. Вишневецький Дмитро –С. 69 (0, 2)

92. Вишневецький Ярема –С. 69-70(0,3)

93.Владислав ІV –С. 79-80 (0,1)

94. Вуйцік Збігнев –С. 85-86 (0, 1)

95. Ганжа Іван –С. 90-91 (0,2)

96. Гваньїні Олександр –С. 93 (0,3)

97. Гейденштейн Р. –С. 94 (0, 2)

98. Гетьман –С. 98 (0, 4)

99. Гунашевський М.-С. 120 (0,2)

100. Дворецький Василь-С. 125-126 (0,2)

101. Далерак (Далерак) Ф.-П. –С. 126 (0,2)

102. Джерела з історії українського козацтва –С. 127-129 (0, 5)

103. Дике поле –С. 130-131 (0, 1)

104. Дорошенко Михайло –С. 139-140 (0,3)

105. Збаразька облога 1649 –С. 168-169 (0,3)

106. Калнишевський П.- С. 190-191 (0, 3)

107. Канівський полк –С. 195 (0, 3)

108. Катіржний Роман –С. 201 (0,2)

109. Керстен А.-С.203 90,10

110. Кішка С.- С. 210 (0,2)

111. Кодак –С. 213 (0,3)

112. Козак –С. 215 (0, 4)

113. Козацькі літописи-С. 248-249 (0, 3)

114. Конєцпольський О.- С. 254 (0, 2)

115. Конецпольський С. –С. 254-255 (0, 2)

116. Корсунський полк –С. 262-263 (0, 3)

117. «Корсунський часопис» -С. 263 (0,1)

118. Косинський Кр. -С. 264 90, 1)

119. Коялович А.В.-С. 269-270 (0,2)

120. Кравченко І.-С. 270 (0,2)

121. Кривоніс М.- С. 272 (0,1)

122. Куцевич-Миньківський І.- С. 284-285 (0,1)

123. Лісовчики –С. 292-293 (0,3)

124. Літопис Величка –С. 293-294 (0,2)

125. Літопис Самовидця –С. 294-295 (0,2)

126. “Літописці Волині і України” – С. 295 (0,2)

127. Львівський літопис –С. 300 (0, 1)

128. Маєвський В.- С. 302 (0,2) (співавт. – М. Ковальський)

129. Мазепа І.-С. 303-304 (0,4)

130. Мала Русь –С. 306 (0, 1)

131. Мандрика –С. 307-308 (0,1)

132. Марцій Ю. – С. 310 (0,2)

133. Мужиловський С.-С. 330 (0,2)

134. Мюнц Ж.А.-С.333 (0, 2)

135. Наказний гетьман –С. 334 (0,1)

136. Наливайко С. –С. 335 (0, 3)

137. Наукові записки НаУКМА –С.337 (0, 2)

138. Небаба М.- С. 340-341 (0,1)

139. Невілль Ф.-С. 341 (0,1)

140. Нерода Я.- С. 342 90, 2)

141. Нечай Д.-С. 343 (0,2)

142. Новий Кодак –С. 349 (0,2)

143. Новицький І.-С. 349-350 (0,2)

144. Новобогородицька фортеця –С. 350-351 (0, 2)

145. Підкова І.- С. 382 (0,2)

146. Реєстр 1649 –С. 419 (0,2)

147. Ржевуський В.-С. 422 (0,1)

148. Руджієрі Ф.- С.431 (0,1) (співавт. – М.Ковальський)

149. Сагайдачний П. – С. 436-438 (0,5) (співавт. – З. Хижняк)

150. Самара –С. 438-439 (0,2)

151. Самара, р.- С. 439 (0, 1)

152. Серчик В. –С. 443 (0, 1)

153. Сисин Ф.-С. 444 (0, 1)

154. “Сіверянський літопис”-С.444 (0,3)

155. Сірко І. –С. 445 (0,4)

156. Славутич Яр-С. 453 (0,2)

157. Степанков В.С. –С. 468 (0, 2)

158. Стрийковський М.-С. 469 (0, 3)

159. Україна –С. 490 (0,2)

160. “Українське козацтво” – С. 493 (0,2)

161. Уманський полк –С. 500 (0,2)

162. Універсал –С. 501-502 (0, 3)

163. Хмелецький А.-С. 509 (0, 2)

164. Хмельницький Т.- С. 511-512 (0,2)

165. Хотинська війна 1621 –С. 516 (0, 3)

166. Часник –С.532 (0,1)

167. Черкаський полк –С. 535 (0,2)

168. Чорна рада-С. 541 (0,1)

169. Шагін-Гірей –С. 549-550 (0,2)

170. Швидько Г.К.-С. 552-553 (0,1)

171. Шевальє П.- С. 553 (0,1)

172. Ян ІІ Казимир –С. 564-565 (0,3)

173. Ян ІІІ Собеський (0,3)

Історична наука: термінологічний і понятійний довідник (К.,2002)

175. Дипломатика – С.108-109 (0,1)

176. Літописи –С.226-227 (0,1)

177. Реєстри козацькі –С.323-324 (0,1)

178. “Синопсис” – С. 339-340 (0,1)

179. Універсали-С.377 (0,1)