Юрій Мицик

Сайт українського історика Юрія Мицика
Київ, 2008
|

Мицик Юрій Андрійович: бібліографія (2001)

2001

1. Микола Ковальський ( До 70-річчя з дня народження) //Український археографічний щорічник.-К.,1999.-Нова серія.-Вип.3(4.-Т.6(7.-С.6-15 (1 д.а.).

2. Огляд джерел з історії України та Росії ХV – ХІХ ст. в зібраннях ФРН.// Там же.-С.110-140 (3 д.а.).

3. Колекція документів з історії запорозького козацтва в зібранні Дніпропетровського історичного музею // Там же.-С.200-211.(1д.а.) (у співавт.з С.В.Абросимовою).

4. Важлива археографічна публікація ( Митрополит Андрей Шептицький:Життя і діяльність. Церква і церковна єдність. Документи і матеріали 1899-1944). // Там же.-С.677-679.).

5.І знову про штучний голодомор-33 //Бористен.-2000.-№ 11.-С.24 (0,2 д.а.).

6.Польський антирадянський фольклор // Народна газета № 1 за 2001.-С.5.(0,2д.а.).

7.З чого зліплено лжехриста // Наша віра.-2000.-Грудень.-№ 12(152).-С.7.(0,2 д.а.).

8.Жан-Анрі Мюнц та його опис Правобережної Наддніпрянщини ХVШ ст. // Корсунський часопис.-Корсунь-Шевченківський.-1999.-№ 9-10.-С.5-14(2 д.а.).

9.Дещо про скарби Богдана Хмельницького // Там же.-С.3-4.(0,1 д.а.).

10.Опис України у хроніці Олександра Гваньїні //Всесвіт.-2000.-№ 11-12.-С.116-156 (3 д.а.).

11.З досвіду збору свідчень про голодомор 1933 р.//Голод-геноцид 1933 року в Україні:історико – політологічний аналіз соціально-демографічних та морально-психологічних наслідків. Міжнародна науково-теоретична конференція.-Київ,28 листопада 1998 р. Матеріали.-Київ – Нью-Йорк,2000.-С.390-407 (0,7 д.а.).

12.З поштової скриньки Михайла Грушевського // Вежа. – Кіровоград,2000.-№ 10.-С.156-158 (0,2).

13. Про видання “Українського жіночого дипломатарія доби Гетьманщини” //Спеціальні історичні дисципліни:питання теорії та методики.Ч.5. Історіографічні дослідження в Україні.Вип.10.-т.1.-С.42-53.(0,7 д.а.).

15.Документи “татарського відділу “ АКВ АГАД // Гуманітарний журнал. – Дніпропетровськ,2000.-Зима.-№ .-С.3- .

16.Кілька листів з архіву козацького полковника Іллі Новицького //Рукописна та книжкова спадщина України . К.,2000.-Вип. 6. – С.160-173.(0,8 д.а.).

17. З епістолярної спадщини київського митрополита Антонія (Селяви).//Ковчег.-Львів, 2000.-Вип.2.-С.329-338.(1 д.а.).

18. Беларуская песня у казацкім краі// Голас Радзімы.-2000.-25 кастрычніка,№ 43(2705).-С.4.(0,2).

19. Білоруське весілля в українському селі // Наше місто,25.11.2000.-№ 174(1385).-С.15 (0,2).

20. Невідомі листи керівників Національно-визвольної війни українського народу 1648-1658 рр.//УІЖ.-2001.-№1.-С.134-147(1 д.а.).

21.Чому Терни Веселі?//На землі, на рідній…Кривий Ріг,2000.-158-159 (0,1).

22. З архівної спадщини митрополита Іларіона (Огієнка)//Архівознавство, археографія, джерелознавство.Вип.3.-Джерелознавчі дисципліни.-К.,2001.-С.41-62.

23.Берестецька битва 1651 року очима її учасника// Пам’ять століть.-2001.-№2.-С.28-69.(3 д.а.).

24.Козацький митрополит // Український церковно-історичний календар –2001.-К.,2001.-С.53-54 (0,2 д.а.).

25. Перша ластівка // Народна газета.-26.04.-2.05.2001 р.-№ 17 (497).-С.5.(0,2).

26. Християнське чи атеїстичне богослів’я?// Християнська Україна.-16-30.04.2001 р.-№ 8(17).-С.2.(0,2).

27. Чому я не боюся Римського Папи?//День,12.05.2001.-№ 82(1103).-С.1(0,2) 43. Беларус-кіяулянін на Святой зямлі //Голас Радзімы.-22.08.2001.-№ 34.-С.6 (0,2).

28. Пісні білорусів козацького краю.//Літературне Придніпров’я.-2001, квітень, № 4(7).-С.3.(0,1).

29.Дмитро Дорошенко про катеринославську “Просвіту”//Кур’єр Кривбасу.-2001.-№ 137.-С.89-110.(1 д.а.).

30. Із джерел про участь запорожців у подіях “Смуты” початку ХVІІ ст. у Московській державі // АУ.-2001.-№ 1-2.-С.21-31 (1 д.а.).

31. З джерел до історії Сіверської України та Білорусі ХV – ХVІІ ст.(за матеріалами польських архівосховищ)// СЛ.-2001.-№ 3(39).-С.52-64 (1 д.а.).

33. Згадаймо битву під Берестечком//Українська культура.-2001.-№6.-С.20-21.(0,2).

34. Важливий посібник //Народна газета.-2-8.08.2001 р.-С.4-5(0,2).

35. Варто нагадати // Українське слово.-2-8.08.2001р.-№ 31.-С.13.(0,1).

36. Експедиційні враження // Народна газета.-серпень 2001.-№ 31(511).

37. Козацький священик // Голос православ’я. – вересень 2001.- № 18( 066).

38. Чи воював у “громадянську” творець Павки Корчагіна?// Народна газета, вересень 2001,№36 (516).- С.6 (0,4 д.а.).

39. З документації гетьмана Івана Мазепи // Сіверянський літопис. – 2001.- № 4.- С.36-45 (1 д.а.).

40. До дискусії навколо “Вогнем і мечем” // Схід-Захід. – Харків, 2001.- Вип.3.- С. (0,5 д.а.).

41. Гумор повстанців УПА // Шлях перемоги. – 28.02.-2001.-(0,2 д.а.);Наш голос (Румунія).-2001.- Ч. 77- 78.- С.19.

42. “Казка про отамана Єрмака” Тимка Падури // Пам’ять століть.- 20001.- № 5.- С.114-130 (0,5).

43. Беларус-кіяулянін на Святой зямлі //Голас Радзімы.-22.08.2001.-№ 34.-С.6 (0,2).

44. З документів до історії УПЦ ХV – ХVІІІ ст.// Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики. К.,2001.-Ч.6(7). У двох частинах. – Ч.2.- С.163-195.(2,5 д.а.).

46. Життя коротке, а пам’ять вічна (замість некролога проф. М.Ю.Брайчевському)// Слово Просвіти. – від 2.11. 2001.-№ 31 (109).- с.10 (0,3 д.а.).

47. Критичні нотатки з національного питання // Час, 2-8.11.2001 р.- № 42.-С.11 (0,2 д.а.)

48. Ці існуе стыпендыя для беларусістау? //Голас Радзімы.-21.10.2001 р.-№ 44(2758).- С.6 (0,1).

49. Олександр Кошиць і наш край //Бористен.-2001.-Жовтень.-№ 10(124).-С.22 (0,2 д.а.)

50. З матеріалів до “Українського православного дипломатарія” ХVІІ – ХVІІІ ст.//НАУКМА. Наукові записки.Т.19.Історичні науки.- К., 2001.-С.4-21 (2 д.а.).

51. Кордони і землі Війська Запорізького (ХV – середина ХVІІ ст.).//НАУКМА. Магістеріум. Історичні студії.-К., 2001.-С.12 (1 д.а.).

52. З присяжних книг Ніжинського полку 1654 р. (Батурин).//СЛ.-2001.- № 5.-С.20-37 (2 д.а.).

53. Опис Німеччини і скандинавських країн у хроніці О.Гваньїні//Гуманітарний журнал.-2000.-Літо-осінь.-С.181-210( 2 д.а.)

54. Опис Естонії та Латвії в хроніці О. Гваньїні//Український археографічний щорічник (далі – УАЩ). – К.,2001.-Вип.5/6.-С.264-305 (3 д.а.)

55. ”Пам’ять” (1671 р.) – український полемічний твір //УАЩ.-К.,2001.-Вип.5/6.-С.306-312 (0,5 д.а.)

56. Рецензійний огляд //УАЩ…С.371-378.(0,5 д.а.).

57. З невідомих листів викладачів і студентів Києво-Могилянської академії останньої третини ХVІІ ст.// НаУКМА. -Наукові записки.-К., 2000.- Т. 18.-Історичні науки. – С.4-11 (1 д.а.)

58. Звичайний плагіат // Там же. – С.85-87 (0,2 д.а.)

59. Рец. на монографію: Archiwum Chełmskie.T.3. A.Gil. Prawosławna eparchia Chełmska do 1596 roku.- Lublin-Chełm, 1999.(у співавт. з М.Болгаровою)// Тамже. – С. 88-89 (0,1 д.а.).

60. Последний кошевой //Днепр вечерний. –17.01.2001.-№ 7 (10271). – )-0, 3 д.а.

61. Візит папи – шанс позбутися догм //День. – 26.09.2001 р.