Юрій Мицик

Сайт українського історика Юрія Мицика
Київ, 2008
|

Мицик Юрій Андрійович: бібліографія (2000)

2000

1. Отаман Іван Сірко. – Запоріжжя, 2000.- 44 с. (3,8 д.а.)

2. Гваньїні О. “Хроніка про Татарську землю” .- Запоріжжя, 2000.- 72 с.

3. Шість гетьманських універсалів ХVІІ – ХVІІІ ст.//Сіверянський літопис (далі – СЛ).- 2000.-№ 1.- С. 88-92 (0,5 д.а.)

4. Національно-визвольна війна українського народу 1648-1658 рр. на Сіверщині очима полонених повстанців //СЛ. – 2000.-№ 3.-С. 3-26 (2 д.а.)

5. З дипломатичної документації Б.Хмельницького та І. Виговського // НаУКМА. – Наукові записки. Т.14. – Історія. – К., 1999.- С.93-112 (2 д.а.).

6. Незнаний документ з історії Києво-Могилянської Академії середини ХVІІ ст. // НаУКМА. Наукові записки.Т.14.1999.-С.113-114 (0,2 д.а.)

7. Невідомий інвентар Білоцерківського староства 1652 р. //Україна в Центрально-Східній Європі. – К., 2000.-С. 207-237 (2 д.а.).

8. Прапори полковника Іллі Голоти (1649 р.) //Знак.-2000.-Лютий.-№ 20.-С.6 (0,2 д.а.).

9. Невідома редакція “Короткого опису Малоросії”//Історіографічні дослідження в Україні.-К., 1999.- Вип.7.- С. 133-155 (1 д.а.).

10. Листи М.В.Довнар-Запольського до М.Грушевського //Даследчык гісторыі трох народау: М. В. Доунар-Запольські. Гомель – Рэчица, 2000.-С.263-267 (0,4 д.а.)

11. Листи Доунар-Запольського да Д.І.Яворніцкаго//Даследчык гісторыі трох народау: М.В.Доунар-Запольські. – Гомель – Рэчица, 2000.- С.267-268 (0,1 д.а.).

12. Московський посол у Корсуні 1657 року // Корсунський часопис.-1998.-Ч.7-8.-С. 3-12 (1 д.а.)

13. З кореспонденції М. Грушевського та Д.Яворницького //КК.-2000.-Липень.-№ 128.-С. 73-77 (0,4 д.а.)

14. Козацький митрополит (Йов Борецький)//Історичний календар”2000.- К., 1999.-С.293 (0,2 д.а.).

15. Про необхідність перегляду дат заснування міст України //Краєзнавство 2000.-№ 2.-С. 78-80 (0,3 д.а.)

16. Створення нового осередку УІТ при Києво-Могилянській Академії //Український історик. – Нью-Йорк -Торонто-Київ-Львів – Париж, 1999.-С. 354-355 (0,1 д.а.).

17. Земний шлях до вічності //Свідчення душі. Збірник пам’яті Наталії Теплоухової. – К., 2000.-С. 51-55 (0,3 д.а.).

18. Болохівський край в архівній спадщині митрополита Іларіона (Огієнко) (З нових досліджень) //Болохівщина: земля і люди.-Хмельницький-Стара Синява-Любар, 2000.-С. 260-274 (1 д.а.) ( у співавт. з В.Сеньчуком).

19. Після падіння Січі…//Південна Україна ХVІІІ – ХІХ століття. – Запоріжжя, 2000.-№ 1(7).-С. 220-221(0,1 д.а.).

20. І знову спогади про штучний голодомор-33 //Бористен.-2000(?).- № 9.- С. 17 (0,2 д.а.).

21. Гетьман І. Скоропадський – покровитель Свято-Михайлівського Золотоверхого монастиря у Києві //СЛ.-2000.- № 4.- С. 50-64 (1 д.а.); № 5.-С. 65-81 (1 д.а.).

22. Полковник Ілля Голота і битва під Загалєм 1649 р. // На службі Кліо. Збірник наукових праць на пошану Любомира Винара з нагоди 50-ліття його наукової діяльності . –К.-Нью-Йорк-Париж-Львів.-2000.-С. 176-189 (1 д.а.).

23. Антихристиянські переспіви // Кур’єр Кривбасу.-2000.-№ 132.-Листопад.- С. 108-113 (0,5 д.а.)

24. Сучасна історіографія Національно-визвольної війни середини ХVІІ ст. // Українська козацька держава: витоки та шляхи історичного розвитку. – К., 2000.-Вип.7.- С. 263-268 (0,6 д.а.).

25. Дещо про клейноди Тимоша Хмельницького //Знак.-2000.-Вересень.-№ 22.-С. 10 (0,2 д.а.).

26.З досвіду збору свідчень про голодомор 1933 р.//Голод-геноцид 1933 року в Україні: історико-політологічний аналіз соціально-демографічних та морально-психологічних наслідків. Міжнародна науково-теоретична конференція.Київ.28 листопада 1998 р. Матеріали. – Київ – Нью-Йорк, 2000.-С. 390-407 (0,7 д.а.).

27. Опис України у хроніці Олександра Гваньїні //Всесвіт.-2000.-№ 11-12.-С. 116-156 (3 д.а.).

газетні статті:

28. З лістоу беларуских вучоных і грамадскіх дзеячау да М. Грушевскага //Голос Радзімы, 8 снежня 1999.- № 49( 2659).- (0,2 д.а.).

29. Незнані сторінки //Голос православ’я, лютий 2000. -№ 3 (27).- С. 8(0,2 д.а.).

30. Коли був щирим “вчитель” Силенко? //Голос православ’я, лютий 2000.- № 4.(28)(0,3д.а.)(див. також: М.Аксьом. Хотілося б додати//Голос православ’я.- № 6(30).- С.6 (0,1 д.а.).

31.Беларускія матывы ва успамінах Д. Дарашенкі //Голас Радзімы.-23.02.2000.- № 8(2670).- С.4-5 (0,3 д.а.).”-е вид.: Д.Дарашэнка. Мае успаміны пра даунюю мінуушчыну (1901-1914 гады) //Культура.(Мінск).-2002.- № 25. – С.14.

32. Листи Тодося Осьмачки до митрополита Іларіона (Огієнка) //ЛУ.-13.04.2000.- №…С. 10(0,2 д.а.).

33.Яка заповідь Господня найголовніша? //Голос православ’я.-№ 8(32).-Квітень 2000.- (0,2 д.а.).

34. Спогади Дмитра Дорошенка про катеринославську “Просвіту” //Слово Просвіти. – 2000.-квітень.-Спецвипуск.-С. 12 (0,3 д.а.).

35.Звичайний плагіат //ЛУ.-18.05.200.-№ 18 (4882).-С.8(0,3 д.а.).

36.Гремели в Глухове оркестры //Днепр вечерний.-4.08.2000.- №115(10179)(0,3 д.а.).

37. Зв’язків з Придніпров’ям не пориваю//Зоря.-4.07.2000.-№ 71(19619) (інтерв’ю М. Чабана).

38. Вагоме дослідження. //Президентський вісник. – 14-20.08.2000.-№ 8 .-С.24.(0,2 д.а.).(рец. на кн.: Смолій В., Степанков В.Українська національна революція ХVІІ ст.(1648-1676 рр.).

39.Історія України очима поета і патріота //Народна газета. – 2000.- 9-15.10.2000.-№ 39(468).-С.5 (0,3 д.а.).

40.Беларус-паплечник Багдана Хмяльніцкаго //Голос Радзімы.-24.05.2000.(0,2 д.а.).

41.Гетьман-благодійник //Слово Просвіти. – 2000.-№ 10.-С.3 (0,2 д.а.).

41-а.О.Сущенко. У що вірували українці (інтерв’ю зі мною)//Президентський вісник. – 28.10.-3.11.2000.-№ 18.-С.23 (0,2 д.а.).

42. Лжедмитрій І у Дермані і Острозі // Матеріали VІІ – ІХ науково-краєзнавчих конференцій “Остріг на порозі 900-річчя” 1996-1998 роки. – Остріг, 2000. – С. 100-101 (0,1)

43. З нових джерел до історії князів Острозьких і Заславських // Матеріали VІІ – ІХ науково-краєзнавчих конференцій “Остріг на порозі 900-річчя” 1996-1998 роки. – Остріг, 2000. – С. 200-203 (0,1).