Юрій Мицик

Сайт українського історика Юрія Мицика
Київ, 2008
|

Мицик Юрій Андрійович: бібліографія (2016)

 

 

2016

1.Українські зірки Голлівуду. Волтер Джек Пеленс (Walter Jack Palance)//Кінотеатр.-2016.-№ 1 (123)С. 30-31 (0,3 д.а.)

2. Опис Батурина в класичній праці О.О.Лазаревського//СЛ.-2015.-№ 6.-С.202-217 (1, 5 д.а.)(в співавт. З І. Тарасенко)

3. З листування Н. Полонської-Василенко з митрополитом Іларіоном(Огієнком) //НАУКМА. Наукові записки. Т. 169.-Історичні науки.-К., 2015.-С. 94-100 (1, 5 д.а.) (в співавт. З І. Тарасенко)

4. З історії освіти на Поділлі: Межибізьке повітове училище//Проблеми дидактики історії.-Камянець-Подільський, 2015.-Вип. 6.- С. 128-132 (0,4 д.а)(у співав. З І. Тарасенко)

5. Українські зірки Голлівуду. Сестри Наталі і Лана Вуд//Кінотеатр.-2016.-№ 1(123).-С. 41-42 (0,3 д.а.)

6. Літопис УПА.»Нова серія».-К., 2016.-т.25.-539 с. (36,36 д.а.)(в співавт.)

7. До історії Холмської Духовної Семінарії//Православний вісник Київського патріархату .-К., 2016.-№ 3.-Березень.-С. 43-44 (0,3 д.а.)(в співав. з І.Тарасенко)

8.Листи В.Г. Кравченка в зыбранні Інституту рукописів НБУ як джерело до наукової і культурної історії Житомира//Волинь-Житомирщина.-Житомир, 2016.-Т.27 (На пошану профессора Володимира Олеговича Єршова).-С.293-301 (0,5 д.а.) (в співавт. З І.Тарасенко).

9. Доба Мазепи й Палія в документах//СЛ.-32016.-№1.-С.72-92 (1,5 д.а.)

10.Корсунь козацький.-К., 2016.-222  с. -14, 5 д.а.(в спіавт. З С.Степенькіним)

11. Незнаний лист  Валеряна Підмогильного//Слова і Час.-2016.-№ 3.-С.102-103 (0,1 д.а.)(в співавт. з І.Тарасенко)

12. Українські зірки Голлівуду. Віра й Таїсса Фарміги//Кінотеатр.-2016.-№ 3.-С. 29-30(0,3 д.а.)