Юрій Мицик

Сайт українського історика Юрія Мицика
Київ, 2008
|

Мицик Юрій Андрійович: бібліографія (2015)

 

2015

60. Історія України.-К., 2015.-680 стор.(в співавт. з Бажаном О.Г.). Рец.: (Букет Є.) У новий рік- з новим посібником//Культура і життя.-1-9.01.2015 р.-С.16

60-а.ред.кн.:Софія  київська:Візантія. Русь. Україна.-К.,2014.-759 с.

59-б.Рецензент кн.: Брехуненко В. Східна брама Європи.-К., 2014.-503 с.

60-в.Рецезент кн.: Корнієнко В. Графіті Софії Київської ХІ-початку ХVІІІ ст.-К.,2014.-320 с.

61-г.Рецензент кн.: Маслак В.Ранньомодерна українська державність очима сучасних польських та російських істориків. Кам’янець-Подільський, 2014.-355 с..

62.Беларус-кіянін//КГ.- жовтень 2014 р.№ 40 (537).-С.4.

1.                   До історії Різдво-Богородицької церкви в Мозирі в середині ХVІІІ ст.//Труди Київської Духовної Академії.-2014.-№ 14.-С. 198-202 (0, 5 д.а.)

2.                   З джерел до історії Свято-Михайлівського Видубицького монастиря ХУІІІ ст.// Труди Київської Духовної Академії.-2014.-№ 14.-С. 203-214 (1 д.а.)(в співавт. з І.Тарасенко)

3.                   Опис Свято-Духівського монастиря у Вільні середини ХVІІІ ст. // Труди Київської Духовної Академії.-2014.-№ 14.-С. 214-223 (1 д.а.)

4.                   Описи монастирів Сіверщини у класичному творі О.М. Лазаревського//Православний вісник Київського Патріархату.-2014-№12.-С. 53-55 (0,4 д.а.)(в співав. з І.Тарасенко)

5.                   Початок опису Ніжинського полку у класичному творі О.М. Лазаревського//Ніжинська старовина.-2015.-№ 19 (22).-С. 139-146 (1 д.а.) (в співав. з І. Тарасенко)

6.                   Українка-кінозірка Голлівуду//Кінотеатр.-2015.-№ 1 (117).-С. 31-3 2 (0,2 д.а.)

7.                   Нововиявлені листи православних ієрархів ХVІІ ст.//УІЖ.-2014.-№ 6.-С. 165-178 (1 д.а.)

8.                   Неодноразово бував на полі Пилявецьким//Колос  від 5.02.2015 р. №№ 11-12 (8962-8963).-С. 5 (0, 4 д.а.)(інтервю взяв І.Козельський)

9.                   З опису Батуринського сотні О.М. Лазаревського//СЛ.-2014.-№ 6(120).-С. 364-372 (1 д. а.)

10.               Цікавий документ сподвижника-ворога Івана Мазепи//СЛ.-2014.-№ 6(120).-С. 91-92 (0, 2 д.а.)

11.               Козацький капелан//Голос православ’я.-2015.-Лютий.-№ 4(388).-С. 6 (0,2 д.а.)

11-а. Рец.: Боровець І. Зарубіжне архівознавство.-Камянець-Подільський, 2015.-62 с.

12.Володимир Святий в українських літописах//Святий рівноапостольний Володимир – творець Української держави.-К., 2015.-С. 390-392 (0, 3 .а.)

13.Любецьке староство в опису малознаної люстрації 1631-1633 рр.//СЛ.-2015.-№ 1.-С. 89-96 (1 д.а.)(в співав.  В. Михайловським)

14. Українські зірки Голівуду. Лізабет Скотт.//Кінотеатр.-2015 р.-№ 3 (119).-С. 33 (0, 2 д. а.)

15. Корсунь-Шевченківська операція 1944 р. крізь призму дослідника історії дивізії СС «Вікінг»//Корсунський часопис.-2013.- Ч. 28.-С. 10-12 (0, 3 д.а.)

16. Паломники київських монастирів з Черкащини  ХVІІ-першої чверті ХVІІІ ст.//Корсунський часопис.-2013.- Ч. 28.-С. 13-17 (0,5 д.а.)

17. Незнаний документ з історії Корсунщини  початку ХVІІІ століття//Корсунський часопис.-2014.- Ч. 29-30.-С. 35 (0, 3 д.а.)

18. Корсунська трагедія 1655 року і легенди навколо неї //Корсунський часопис.-2014.- Ч. 29-30.-С. 6-7 (0, 2 д.а.)

19.За рік до  Коліївщини  //Корсунський часопис.-2014.- Ч. 29-30.-С. 85-90 (0, 5 д.а.)

20.Мемуарист Речі Посполитої Ян Храповицький про похід Яна-Казимира 1663-1664 рр. на Сіверщину//Україна та Польща крізь призму століть.-Ніжин, 2014.-С. 82-86 (0,3 д. а.) (в співав. з І. Тарасенко)

21.Універсали гетьманів України як джерело з історії Глухова й Глухівщини ХVІІ-ХVІІІ ст.//Сіверщина і історії України.-К.-Глухів, 2015.-Вип. 8.-С. 106-108 (0,4 д.а.)

22. Матеріали фонду 149 ЦДІА України як джерело з історії Успенського (Преображенського) монастиря у Глухові ХVІІ-ХVІІІ ст.//Сіверщина і історії України.-К.-Глухів, 2015.-Вип. 8.-С. 148-151 (0,4 д.а.)(в спіавт. з І. Тарасенко)

23.Записки подорожуючого краєзнавця (подорожні нотатки літа 2006 року)//Ніжинська старовина.-2007.-Вип. 3(6).-С. 173-176 (0,3 д.а.)

24. З мозирського циклу документації Свято-Михайлівського Видубицького монастиря у Києві другої половини ХVІ-ХVІІ ст.//Труди КДА.-К., 2015.-№ 15.-С. 262-296-

25. З листів волинського православного духовенства до професора І. І. Огієнка (1921-1922 рр.)//Труди КДА.-К., 2015.-№ 15.-С. 262-296

26. Документальна спадщина Свято-Преображенського Максаківського монастиря ХVІІ-ХVІІІ ст.-К., 2015.-173 с. (в співав. з І.Тарасенко). Рец.:Павленко С.//СЛ.-№.5.-С. 167.

27. Описи  монастирів Сіверщини у класичному творі О.М. Лазаревського//Православний вісник Київського Патріархату.-2015.-№ 6.-С. 48-55 (в співавт. з І.Тарасенко)

28. З нововиявлених документів Івана Мазепи та міста Батурина//СЛ.-2015.-« 2 (122).-С. 143-148 (1 д. а.)

29. Українські зірки Голлівуду. Іван Годяк (John Hodiak)//Кінотеатр.-2015.-№ 4 (120).-С. 39-40 (0,2 д.а.)

30. Яшчэ раз пра беларуска-украінскія сувязі ХVІ-ХVІІ стст. //КГ.-№ 5(550) лютого 2015 р.-С. 5 (0,2 д.а.)

31.Рец. на кн.:Ossoliński Ł. Słowo o hetmanie Wyhowskim//УІЖ.-2015.-№3.-С.218-220 (0, 3 д.а.)

32.Увічнимо Новомучеників!//Слово «Просвіти».-№ 34 (826).27.08.-2.09. 2015 р.-С. 3(0,2 д.а.)

33. Відомості з Кам’янця-Подільського 1711 р.//Проблеми історії країн Центральної та Східної Європи.-Кам’янець- Подільський, 2015.-Вип. 4.-С. 258-261 (0, 3д.а.)

34. Історія Запорозької Січі.-К., 2015.-239 с. (в співавт.)

35. Українські кінозірки Голлівуду. Майк Мазуркі (Mike Mazurki)//Кінотеатр.-2015.-№ 5 (121).-С. 43-44.

36. Церква у класичному творі О.М. Лазаревського//VІ Конотопські читання.-Конотоп, 2015.-С. 107-111(0,2 д. а.)(в співавт. з І. Тарасенко)

37. Kijowianin – przedstawiciel znakomitej dynastii polskich inżenierów//Dziennik kijowski.-2015.-wrzesień.- 16 (503).-S. 6 (0, 2)

38. Мицик Ю. Огляд документації «татарського відділу» фонду «Архів коронний у Варшаві» АГАД //Наш Крим.-Вип.І.-К., 2015.-С.84-91 (1 д.а.)

39.Два незнаних листи Івана Боберського//Національний університет «Києво-Могилянська Академія». Магістеріум. Історичні студії.-К., 2015.-Вип. 54.-С.87-91 (0, 4 д.а.)

40. Українські зірки Голлівуду. Еріка Майя Єлиняк ( Erika Maya Eleniak)//Кінотеатр.-2015.-№ 6 (122).-С. 23-24.

41. З листів митрополита Іларіона (Огієнка) до Н. В. Полонської-Василенко//”Православ’я в Україні”.Збірник матеріалів V Міжнародної наукової конференції, присвяченої 400-літтю Київської  Православної Богословської Академії (1615-2015).-К., 2015.-Ч. 1.-С. 356-377 (0,5 д. а. )(в співавт. з І. Тарасенко)

42.З документів до історії Києво-Могилянської Академії першої половини ХVІІІ ст.//”Православ’я в Україні”. .Збірник матеріалів V Міжнародної наукової конференції, присвяченої 400-літтю Київської  Православної  Богословської Академії (1615-2015).-К., 2015.-Ч. 2.-С. 222-227 (0,5  д. а. )(в співавт. з І. Тарасенко)

43. З документів до історії Києво-Могилянської Академії першої половини ХVІІІ  ст.//”Православ’я в Україні”. Збірник матеріалів V Міжнародної наукової  конференції, присвяченої 400-літтю Київської  Православної  Богословської Академії (1615-2015).-К., 2015.-Ч. 2.-С. 228-239 (0,5  д. а. )(в співавт. з Т. Яковлевою)

44. З документації св. Петра Могили і Ігнатія Оксеновича-Старушича (до 400-ліття Києво-Могилянської академії) //”Православ’я в Україні”. Збірник матеріалів V Міжнародної наукової  конференції, присвяченої 400-літтю Київської  Православної  Богословської Академії (1615-2015).-К., 2015.-Ч. 2.-С. 240-245 (0,5  д. а.)

45. З польських рукописних збірників про Сіверщину останньої третини ХVІІ ст.// СЛ.-2015.-№4.-С. 120-123 (0, 4 д.а.)

——-

46.Мемуари емігранта //СЛ.-2015.-№ 5.-С. 148-152 (0,4 д.а.)

47. Спомин про Володимира//Гетьман Петро Дорошенко та його доба в Україні.-К., 2015.-С. 11-17 (0, 5 д.а.)

48.Дипломатичні інструкції Петра Дорошенка послам до Речі Посполитої//Гетьман Петро Дорошенко та його доба в Україні.-К., 2015.-С. 126-142 (0, 8 д.а.)

49.З польських рукописних  збірників про гетьмана Петра Дорошенка //Гетьман Петро Дорошенко та його доба в Україні.-К., 2015.-С. 142-171 (1, 5 д.а.)

50. Глухівський окружний музей у 1927 році очима історика //Соборний майдан (Глухів)-№ 4(70).-липень-серпень 2015 р.(0,3) (в співав. з І. Тарасенко)

51. Джерела з історії Національно-визвольної війни українського народу 1648-1658 рр. – К., 2014. − Т.4 (1655-1658 рр.). (43, 86 д.а.)Рец. Павленко С. рец.//СЛ.-2016.-№ 1.-С.208-209.