Юрій Мицик

Сайт українського історика Юрія Мицика
Київ, 2008
|

Мицик Юрій Андрійович: бібліографія (2014)

2014 р.

 

ЕІУ.-Т.10.-К., 2013

1.                   «Театр Європи».-С. 42-43 (0,2 д. а.)

2.                   Тернавіоти -С. 65 (0,1 д. а.)

3.                   Тисаровський Є. – С. 85 (0, 2 д.а.)

4.                   Тишкевичі – С. 92 (0, 2 д.а.)

5.                   Тугай-бей –С. 172 (0, 2 д.а.)

6.                   Уреке Г. –С. 240 (0, 0, 2 д. а.)

7.                   Францисканці-С. 327-328 (0, 4 д. а.)(в співав. з Н. О. Сінкевич)

8.                   Халецькі –С. 342-343 (0, 4 д. а.)

9.                   Хмельницька Роксана –С. 385-386 (0, 1 д. а.)

10.               Хмельницький Михайло – с. 390-391 (0, 1 д. а.)

11.               Хмельницький Тиміш – С. 391 (0, 1 д. а.)

12.               Хмельницький Юрій –С. 391-392 (0, 3 д. а.)

13.               Ходкевич Ян-Кароль –С. 396 (0, 2 д. а.)

14.               Хортиця – с. 415-417 (0, 4 д. а.)(в співавт. з Д.Я. Вортманом)

15.               Хребтовичі- с. 425-426 (0, 4 д. а.)(в співавт. з В. В. Томазовим)

16.               Хроніка Юзефовича – С. 435 (0, 1 д. а.)

17.               Хронографи – С. 435-436 (0, 4 д. а.)

18.               Цецорська битва 1620 – С. 475-476 (0, 2 д. а.)

19.               Чарнецький Стефан – С. 486 (0, 3 д. а.)

20.               Чернігівський літопис- С. 524 (0, 2 д. а.)

21.               Четвертинський Гедеон – С. 532-533 (0, 2 д. а.)

22.               Четветинські –С. 533-534 (0, 5 д. а.)(в співавт.. з В. В. Томазовим)

23.               Чигирин – С. 542-544 ( 0, 4 д. а.)(в співавт. з д. Я. Вортманом)

24.               Чорнота Іван – С. 572 (0, 1 д. а.)

25.               Чуйкевичі – С. 581-582 (0, 3 д. а.) (в співав. з В. В. Томазовим)

26.               Шимановський Самуель  Гутор- С. 637-638 (0, 3 д. а.)

27.               Шираї – С. 639-640 (0, 2 д. а.) (в співав. з В. В. Томазовим)

28.               «Щоденник табірний» Я. Радзивілла- С. 687-688 (0, 2 д. а.)

29.               Ян з Чарнкова- С. 740-741 (0, 2 д. а.)

30.               Яненко-Хмельницький Павло Іванович – С. 743 (0, 1 д. а.)

30-а. Національно-визвольна змагання нашого народу // Голос України.-від 18.01. 2014 р.-№ 9 (5759) (інтерв’ю)

31.               Історія України.-К., 2013.-527 с. (в співавт. з С. Кульчицьким  і В. Власовим) (2-е вид.)

32.               Два ніжинські полковники-сподвижники Богдана Хмельницького (П. Шумейко і Р. Катіржний)//Знаки питання в історії України: провінційний простір і час.-Ніжин, 2013.- С. 63-68 (0, 5 д. а.)

33.               До історії Благовіщенського монастиря в Ніжині в ХVІІІ ст. // Знаки питання в історії України: провінційний простір і час.-Ніжин, 2013.- С. 68-70 (0, 3 д. а.)

33-а)Рецензент: митрополит Димитрій (Рудюк), протоієрей Віталій Клосс. Києво-Михайлівський Золотоверхий монастир.- К., 2013.- 413 с.

34.Три документи з історії Волині ХVІІ століття//Український археографічний щорічник-К., 2013.-Вип.18.-С.442-448 (0, 5 д. а.)

35. Нова книга швейцарського професора з історії козацтва // Там же.-С. 727-730 (0,4 д. а.)

36. Нове дослідження японського славіста// Там же.-С. 731-734(0, 3 д. а.)

37. Листи Юхим Сіцінського до Михайла Грушевського: забагато помилок для маленької книги// Там же.-С. 735-747 (0, 5 д. а.)

38. З історії українсько-білоруських зв’язків ХVІІ ст..// Беларусь і суседзі: шляхі фарміравання дзяржавнасці, міжнацыанальныя і міждзяржавныя адносіны.-Гомель, 2013.-Вып. 2.-С. 20-22 (0,4 д. а.)

38-а)Речица дорогой столетий в будуще-Речица, 2013.-407 стор.(53, 4 д.а.)(надання матеріалів)

38-б) Життєвий шлях святителя Феодосія Чернігівського (память 18 лютого за н. ст.) // Голос правоcлавя від лютого 2014 р.-№ 3 (363).-С. 7 (0, 3 д. а.) (в співавт. з З. Хижняк)

39. Український голокост 1932-1933. Свідчення тих, хто вижив.-К., 2014.-Т. 10.-527 с.(33 д.а.); Рец.: Шепель Ф. Десятикнижжя про Голодомор//Народне слово (Кіровоград), 26.06. 2014 р.-с.9.

39-а. Рец. кн..: Черноіваненко В. Кумран і рукописи Мертвого моря. Авторство, ідентифікація, історріграфія.-К., 2014.-250 с.

40. Фонд Глухівського міського магістрату Центрального державного історичного архіву України у Києві як джерело з історії Глухова кінця ХVІІІ-першої чверті ХІХ ст. //Сіверщина в історії України.-К.-Глухів, 2014.-С.149-151 (0, 4 д.а.)

41. Цікава книга з ложкою  дьогтю //Кінотеатр.-2014.-№ 3 (113).- С. 46-47 (0, 2 д.а.)

42. З маловідомої кореспонденції св. Петра Могили//Труди Київської Духовної Академії.-2014.-№ 13.-С. 195-198 (0,5 д.а.)

43. «Меморіал» слуцького архімандрита Павла (Волчанського як важливе джерелоо зі становища правволславних під гнітом Речі Посполитої)// Труди Київської Духовної Академії.-2014.-№ 13.-С. 199-210 (0, 5 д.а.)

44.До біографії архієпископа УАПЦ Євгена (Бачинського)// Труди Київської Духовної Академії.-2014.-№ 13.-С. 206-210 (0,5 д.а.)

45. Святий Петро Могила. − К., 2014.-400 c.(в співавт. з В.Нічик, З. Хижняк).Рец.: Клосс В. Нова монографія про ієрея Юрія Мицика «Святий Петро Могила»// Труди Київської Духовної Академії.-2014.-№ 13.-С. 384-385

46.Передмова до кн.: Кукса Н.В., Діденко Я. Д. Чигиринщина в подорожніх нотатках відомих особистостей ХІХ-І половини ХХ століття.- Черкаси, 2013.-198 с.

46-а.  Рецензент: Кукса Н.В., Діденко Я. Д. Чигиринщина в подорожніх нотатках відомих особистостей ХІХ-І половини ХХ століття.-Черкаси, 2013.-198 с.

Шевченківська енциклопедія-К., 2013.-Т.3

47. Іван ІV Васильович-С. 49 (0,1 д.а.)

48. Конецпольський Ст.-С. 490 (0, 1 д. а.)

Шевченківська енциклопедія-К., 2013.-Т.4

49. Мнішек Марина-С. 270 (0,1  д. а.)

49-а. Пац Міхал-Ян-С. 794 (0,1 д. а.)(дали без підпису і скоротили)

49-б)Рец.  кн.: Кривошея В. Українське козацтво в національній    памяті. Полтавський полк.-Чернігів, 2014.-Т.1-2.

    50. Напівправда або ж брехня //Голос православя.-серпень 2014.-№ 16.-С. 6-7 (0, 1 д.а.)

51. Початок опису Ніжинського полку у класичному творі О.М. Лазаревського//Ніжинська старовина.-К., 2014.-Вип. 17(20).-С.86-94 (1 д.а.) (в співав ат. з І.Тарасенко)

52.Листування  Ярослава Ісаєвича з Омеляном Пріцаком.//Наукові записки НАУКМА.-К., 2014.-Т. 79 (історія).-с. 79-83 (1 д. а.)(співавт. І. Тарасенко)

53. З листування Івана Крипякевича з Омеляном Пріцаком//ІУАД. Наукові записки. Збірник праць молодих вчених та аспірантів.-Т. 26.-С.620-628 (0,5 д.а.)(в співавт. з І.Тарасенко)

54. Важливе і потрібне виданя// Голос православя.-жовтень 2014.-№ 19(379).-С.

55. З документації Максаківського Спасо-Преображенського монастиря ХVІІ-ХVІІІ ст.(Ч.2).//СЛ.-2014.-№ 4.-С. 111-124 (2 д.а.)

56. Незнаний лист Івана Мазепи//Памятки. Археографічний щорічник.-2013.-№ 14.-C. 19-22(0, 2 д.а.)

57. Джерела з історії Національно-визвольної війни українського народу 1648-1658 рр. – К., 2014. − Т.3 (1652-1654 рр.). (36,3 д.а.)Рец. Павленко С. «Одобрямс» -1654  подібний до «референдуму- 2014» на Донбасі //ГУ.-21.01.2015 р.; Шепель  Ф. Наш край у документах доби Хмельниччини// газ. «З перших уст» (Кіровоград).22.01.2015 р..-С. 7.

58. Про джерела збагачення монастирів Гетьманщини//»Православ’я в Україні.Збірник матеріалів ІV міжнародної наукової конференції.-К., 2014.-С.770-773 (0,3 д.а.)

59. Нововиявлені листи православних ієрархів ХVІІ ст.//УІЖ.-2014.-№ 6.-С. 165-178 (2 д.а.)