Юрій Мицик

Сайт українського історика Юрія Мицика
Київ, 2008
|

Мицик Юрій Андрійович: бібліографія (2012)

1.Документальна спадщина Свято-Михайлівського Золотоверхого монастиря у Києві ХVІ-ХVІІІ ст. –К., 2011.-558 с. (34,9 д.а.)

2.Святий Петро Могила. Вступ на Київську Митрополію і боротьба за зміцнення Православної Церкви //Труди Київської Духовної Академії.-К., 2012.-№ 9.-С.237-266 (2 д.а.)

3.Документ про відкриття мощей святого Димитрія Ростовського//Труди Київської Духовної Академії .-К.,2012.- № 9.-С.267-271 (0,5 д.а.)(в співав. з І.Ю.Тарасенко)

4. «Літос» св.Петра Могили про хрещення //Православний вісник.-2012.- березень.-С.24-26 (0,5 д.а.)

5. Кілька документів з історії Білорусі//Козацька скарбниця.Гетьманські читання.-К.,2011.-Вип.7.-С.48-58 (1 д.а.) 

6. Дещо з листування Адама Киселя//Україна. Культурна спадщина, національна свідомість, державність.-Львів,2012.-Вип.21.-С. 562-577 (1д.а.).  

7. Український голокост  1932-1933 рр. Свідчення тих, хто вижив.-К., 2012.-Т.8. (33,55 д.а.).

8. Дещо про рідню М.М.Миклухо-Маклая // М.М.Миклухо-Маклай – вчений, мандрівник, гуманіст.-Житомир, 2011-С. 44-45 (0,1 д.а.)

9. Нові документи  з історії Берестецької битви 1651 р. //УІЖ.-2012.- № 1.-С. 135-142 (1 д.а.)

10. Історія за КГБешно-чорносотенними писаннями //Слово «Просвіти».-Ч.11. 15-21.03.2012 р.-С.5 (0,5 д.а.)

11.   Псевдоправославні сюжети псевдонаукого видання// Голос православ»я.-№ 6. (318).-березень 2012.-С. 8 (), 3 д.а.)

12.Ложка дьогтю в бочці меду або як правлять житія подвижників //Голос православ’я. № 1 (313).-січень 2012 р.-С. 6 (0,2)

13. Гетьманат Виговського і Гадяцька унія в дослідженні польсько-канадського історика //Слово «Просвіти» від 23-29.02.2012 р.-Ч.8.-С.9 (0,3 д.а.)(співавт.І.Тарасенко)          

14. З листів Ярослава Ісаєвича //Наукові записки НАУКМА. 2011.- Т. 117. Історичні науки.-С.74-80 (1 д.а.).                     

15. О двух немецких «летучих листках» ХVІІ в.//Проблеми історії країн Центральної та Східної Європи.-Вип.2.-Кaм’янець-Подільський, 2011.-203-212 (0, 5 д.а.)

16. Чи Богдан Хмельницький писав сатиричного вірша про князя Домініка Острозького-Заславького?//Od Kiowa do Rzymu. Z dziejów stosunków Rzeczypospolitej ze Stolicą Apostolską i Ukrainą.- Białystok, 2012.-С. 221-226 (0, 4 д.а.)

17. Теодор Мацьків //УІЖ.-2012.-С. 232-234 (0, 3 д.а.)

18. «Ініціатива» осві тнього відомства //Голос православ»я.- №  12 (3240.- червень 2012.-С. 8

19. Доповнення до листування М.П.Ковальського// Нац. Ун-т «Острозька академія».  Наукові записки. Серія «Історичні науки».- Вип. 19.-С. 4-30 (1, 5 д.а.)

20. Щоденник Василя Рудовича як джерело до історії роду Виговських //Іван Виговський. Зб. статей наукової конференції «Від Гадяцької угоди до Конституції Пилипа Орлика».-Львів, 2011.-С. 25 (0,3 д.а.)

21. До історії дослідження гетьманату Івана Виговського (З кореспонденції українських істориків початку ХХ ст..) //Іван Виговський….С. 3-0-34 (0. 2 д. а.)( в співавт. з І. Тарасенко)

22. Цінне українознавче дослідження. Рец. на кн.: Pernal A. B. Rzeczpospolita Obojga Narodów. Stosunki dyplomatyczne w latach 1648-1659.- Kraków, 2010.-389  c. // Іван Виговський …С. 89-90 (0, 1 д.а.) (в співавт. з І. Тарасенко)

Енциклопедія історії України.-К., 2012 .-Т. 8

1. Парчевич Петро                                               С. 81 (0,2 д.а.)

2.Пасторій Йоахим                                               С. 87 (0, 2 д.а.)

3. Переяславська угода 1649                              С. 144 (0,2 д.а.)

4.Переяславського полку повстання 1666         С. 148  (0,2 д.а.)

5. Пилявецька битва1648                                        С. 205-207 (о,2 д.а.)

6. Подобайло (Пободайло) Стефан Данилович   С. 308 (0, 2 д.а.)

7. Половець Семен                                                    С. 350 (о, 2 д.а.)

8. Поповичі                                                                 С. 427 (0, 2 д.а.)

9. Посполите рушення                                               С. 436-437 (0, 2 д.а.)                                 

10. Претвич Бернард                                                  С. 495-496 (0, 2 д.а.)

10-а. Рец.: Петров М. Місто Камянець-Подільський в 30-х роках ХV-ХVІІІ століть.-Камянець-Подільський, 2012.-479 стор.

11.Важливе історико-географічне дослідження. Рец. на кн.:Темушев В. Н. Гомельская земля в  конце ХV-первой половине ХVІ в.Территориальные трансформации в пограничном регионе.- М.. 2009.// Історико-географічні дослідження в Україні.- Ч.12.-К., 2012.-С. 190-191

12.З документів доби гетьмана Івана Мазепи (за матеріалами польських архівів)//Україна в Центрально-Східній Європі.-К., 2011.-Вип. 11.- С. 284-306 (1, 5 д.а.)

13. Джерела з історії Національно-визвольної війни українського народу 1648-1658 рр.-К., 2012.-. Т.1(1648-1649 рр.). (26,7 д.а.). Рец.: Щербак В. О. Відкриття нових можливостей до вивчення непересічної події української історії.//Наукові записки НАУКМА.—К., 2013.-Т. 143 (історичні науки).-С.80-81.

14. Останній період життя святителя Петра Могили //Труди КДА.- 2012.- № 10.-С.  164-184 (1 д.а.)

15. Цікавий документ до історії Берестецької унії// там же.-С. 336-338 (0, 4 д.а.)

16. Церковний літописець святого Антонія Стаховського ХVІІІ ст.// Там же.-С.339-343 (0,5 д.а.)

17. Св. Петро Могила.-Харків, «Фоліо», 2012.-126 с. (5 д.а.)

18. Тиміш і Юрій Хмельницькі.-Харків, »Фоліо», 2012.-119 с.(5 д.а.)

19. Український голокост 1932-1933. Свідчення тих, хто вижив.-К., 2012.-т. 8 ( у співав.). Рец.: Анна Коженьовська-Бігун. Останні очевидці.//Наше слово.-2012.-№ 49 (2887).-С.11.

20. Персональний склад двох монастирів Черкащини ХІХ-початку ХХ ст.//С. 390-394 (0, 3 д. а.)(у співав. з І.Тарасенко)

19-а.Рец.: Голодомор 1932-1933 років в Україні як злочин геноциду згідно з міжнародним правом.-К., 2012.358 с.

19-б. Федорук Я. Музей Івана Виговського:  велика ідея у маленькому селі.С. 52-57 (моє фото!)

20.З листів Ярослава Ісаєвич //НАУКМА. Наукові записки. К., 2012.- Т. 130.Історичні науки.- С. 72-78 (1 д. а.)

20-а. Рец. кн.: Дяченко Л.Я. Історія Христинівщини.-К., 2012.243 с.

20-б. Рец. на кн.: Кривошея В. Українське козацтво в національній пам’яті. Чернігівський полк.-К., 2012.-т. 1-2.

21. [Ікони мироточать]. //”Голос православ’я”.- Грудень 2012 р.-№ 24 (336).-с. 8 (0, 1 д.а.)