Юрій Мицик

Сайт українського історика Юрія Мицика
Київ, 2008
|

Мицик Юрій Андрійович: бібліографія (2010)

Тяжка хвороба (інсульт)

1. Халецькі – провідний шляхетський рід Речицького краю ХVІІ-ХVІІІ ст. //Сёмыя Міжнародныя Доунараускія чытанні. Гомель, 2010 г. – С. – 280-302

2. З листів учених до М. С. Грушевського. //Національний університет «Києво-Могилянська Академія» «Маґістеріум» вип. 41, історичні студії. – К., 2010 р. – С.75-86 (у співавторстві)

3. Важливе джерело до біографії св.. великомученика Макарія. // Труди Київської Духовної Академії. К., – 2010, № 4. –С. -358-362.

4. Матеріали до «Православної Енциклопедії» // Труди Київської Духовної Академії. К., – 2010, № 4. – С. 386- 392.

5. Поет доби бароко С. Шимановський про Берестецьку битву 1651 р. // Студії з україністики. – Рівне, 2010. – С. 44-49.

6. 12. З листування Адама Киселя // Journal of Ukrainian Studies. – 2008-2009.- V. 33-34.-S. 351-361 (1 п. л.)

7.Початкова історія Кодака у світлі документації коронного гетьмана С. Конецпольського //Придніпров»я. Історико-краєзнавчі дослідження. – Дніпропетровськ, 2010. – Вип. 8.- С.25-32

7-а. Покликання. Збірник праць на пошану професора о. Юрія Мицика. – К., 2010. – Т. ІІ.

7-б. Рец. на кн.: Військовий писар Андрій Семенович Товстик. Збірник документів.-К., 2010.-147 с.

7-в.)Рец.:на кн.: Однороженко О. Українська руська еліта доби середньовіччя і раннього модерну: структура та влада. – К., 2011

7. Подвижник історичної науки //У боях за історію (до 50-річчя професора Анатолія Бойка) – Запоріжжя, 2010.-С. 52-57 (0,5 д.а.)

8. Цінне фольклористичне дослідження // Краєзнавство.- К., 2011.- № 2.- С. 336 (0,1)

9. З джерел до історії Османської імперії та Кримського ханства ХVІ-першої половини ХVІІІ ст.// Україна в Центрально-Східній Європі. – К.,2010.- № 9-10.-327-360 (2 д. а.)

10. Нащадки Филона Джеджелія на Золотонощині // Корсунський часопис.-2010.-Ч. 24.-С. 10-11 (0, 2)

11. Екзотичний козацький подарунок 1603 року //Корсунський часопис.-2010.- Ч. 24.- С. 12 (0, 1 д.а.)

12. Святий Петро Могила – архімандрит Києво – Печерської лаври//Труди Київської Духовної Академії. – № 7.-2011.-251-281 (3 д.а.)

13. Про участь чигиринців у заселенні нашого краю у часи Нової Січі // Січеславський альманах. – Дніпропетровськ, 2011.- Вип. 6.- С. 85-89 (0, 4 д.а.)

14. Невідомий лист гетьмана Івана Мазепи 1707 року // Іван Мазепа і мазепинці.-Львів, 2011.-С.59-62 (0, 3 д.а.)(в співав. з Т. Таїровою-Яковлєвою)

15. З листів Ярослава Ісаєвича //НАУКМА. Наукові записки. –К., 2011.-Т. 117.-С. 74-80 (1 д.а.)

16. Таїнство миропомазання //Порадниця.- 2011.-№ 40 (762).- С. 4 (0,1 д.а.)

17. Абаза-паша та його невдалий похід на Кам’янець-Подільський у 1633 р. //Проблеми історії країн Центральної та Східної Європи.- Кам’янець-Подільський, 2010.-С. 3-19 (2 д.а.)

18. Св. Петро Могила у боротьбі за єдність і легалізацію Православної Церкви України і Білорусі (1627-1632 рр.) //Труди Київської Духовної Академії. – 2011.-№ 8.-С. 275-292 (2 д. а.)

19. Іван Виговський очима класиків польської історіографії 17 ст. С. Твардовського, В. Коховського //Іван Виговський. Збірник статей наукової конференції, присвяченої 350-літтю Конотопської битви. – Львів, 2010.-С.27-30 (0. 3 д.а.)

19-а.Рецензент кн.: Репресовані діячі Української Автокефальної Православної Церкви 1921-1939.-К., 2011.-177 с.

20. Ще з листів М.П.Ковальського//НУ «Острозька Академія». Наукові записки.-Вип. 17.-Острог, 2011.-С. 4-19

20-а. Рец. кн. : Тарасенко І. Ю. „Wojna Domowa” польського хроніста С. Твардовського як історичне джерело та пам’ятка історичної думки. – К., 2011. – 206 стор.

21. Малознаний документ з історії Звягеля ХV ст. //Екологічні проблеми річки Случ та інших водних плес Житомирської області. Туристсько-рекреаційні зони Надслучанського краю. Новоград-Волинський – Житомир, 2011.- С.173- 174 (0, 1 д. а.)

22. З джерел до історії Новограда- Волинського (Звягеля) першої половини ХІХ ст.// -«-С. 174- 176 (0, 2 д. а. ) (співав. – І. Тарасенко)

23. Друковані «летючі листки» кінця ХУІІ століття як джерело з історії України //-«-. С. 217-220 (0, 3 д. а.)

24. Невідомі універсали канівських полковників 1644-1660 років //Корсунський часопис. – 2011. – № 25.-С.3-5.

25. Шлюб як таїнство //Порадниця від 9. О6. 2011 р. ( № 23)- С. 1,3.

26. Іван Виговський. – Харків, 2010. – 120 с. (5,6 д.а.); 2-е вид. в кн: Хмельницький. Виговський. Дорошенко. Мазепа.-Х., »Фоліо», 2012.

27. Листування Опанаса Сластьона. – Запоріжжя, 2010 (14,2 авт. арк.) –(у співпраці з І. Тарасенко)

28. Український голокост. Свідчення тих, хто вижив.-К., 2010..-Т.7.

Енциклопедія історії України. – К., 2010. – Т. 7

1. Многогрішний Д. Г. – С. 8-9 (в співавт. З В. М. Горобцем, З. І. Хижняк) (0, 8)

2. Московський Патріархат. – С. 87-90 (1 п. л.)

3. Ж.А.. Мюнц –С. 142 (0, 1)

4. Небаба М. –С. 352 (0,2)

5. Нехворощанський монастир Успіння Пресвяиої Богородиці –С. 380-381 (0, 2)

6. Опара С. – С. 601 (0, 3)

7. Онуфріївський Яблочинський моанст – С. 601 (0, 2)

8. ОрендаренкоТ. М. –С. 631 (0, 2)

9. Оршанська битва 1514-С. 641 (0, 2)

10. Охматівська битва 1655- С. 704-705 (0, 3)

 
Наукові конференції 2010 р.

1. Нові архівні документи з історії міста Гадяча //Гадяч – гетьманська столиця України. Історія, культура, національна пам’ять. – (Гадяч, 4.02.2010 р.)(у співав. З І.Ю.Тарасенко).

2. Італійські «летючі листки» кінця ХVІІ століття про Україну //«Веніамін (Христофор Іоганн) Кордт – фундатор історичної картографії» (до 150-річчя від дня народження). – Київ, НБ ім. В. Вернадського, 18.02.2010 р.). (у спіавт. З Н.Я. Пухальською).

3. Інвентарі Горволя і Лоєва ХVІІ – середини ХVІІІ ст. // V Міжнародний Конгрес білорусистів. – Мінськ, 20-21.05.2010 р.

4. До питання про церковну політику Павла Полуботка //»Павло Полуботок та його доба (1-3 липня 2010 р.) – Чернігів-Любеч, 2010

5. Гетьман Іван Мазепа як покровитель Свято-Михайлівського Видубицького монастиря // «Видубецький Михайлівський монастир – погляд крізь віки». Збірник матеріалів наукової конференції, присвяченої 940-літтю Свято-Михайлівського Видубецького монастиря. –К., 2010. – С. 214-216 (0, 2 д.а.) (у співав. з І. Тарасенко)

6. Наукові читання присвячені постатті гетьмана Війська Запорозького Івана Виговського (Львів-Руда (24 вересня 2010 р.) Мемуари Василя Рудовича як джерело до історії роду Виговських. (В співавторстві з І.Ю. Тарасенко.7. УІІ міжнародні Довнаровські наукові читання (Речиця 1-2 жовтня 2010 р.) Халецькі – провідний шляхетський рід Речицького краю ХVІІ – ХVШ ст.

7. З нових джерел про початок Національно-Визвольної війни українського народу 1648-1658 рр. на Житомирщині. //Всеукраїнська науково-краєзнавча конференція присвячена 145-річчю заснування Житомирського обласного краєзнавчого музею. – Житомир, 27-29 жовтня 2010 р.

8. Про інститут для глухонімих на Житомирщині на початку ХІХ ст. //Всеукраїнська науково-краєзнавча конференція присвячена 145-річчю заснування Житомирського обласного краєзнавчого музею. – Житомир, 27-29 жовтня 2010 р. ( успівав. З І.Ю. Тарасенко)

Статті:

1. Турецький похід на Кам’янець-Подільський 1672 року в описі польської Віршованої хроніки // Наукові праці Кам’янець-Подільського Національного університету імені Івана Огієнка. – Історичні науки. – Кам’янець-Подільський, 2009. – Т. 19. На пошану академіка В.А. Смолія. – С. 93–115 (1, 5 д.а.)

2.Джерельна база Переяславської ради 1654 року. // Історія в школах України. – 2010. – № 3. – С. 32–37

3. Халецькі – провідний шляхетський рід Речицького краю у ХVІІ–ХVІІІ ст. // Україна крізь віки. Збірник наукових праць на пошану академіка НАН України, професора Валерія Смолія. – К., 2010.

4. Документ з архіву М. Чайковського // Сіверянський літопис. – 2010. – № 1 (91). – С. 124–126 (0,3 д.а.)

5. Невядомы прывілей князя Вітаута // Краязнаучая газета. – Червень 2010 р. – № 22 (327). – С. 7 (0, 2 д.а.)

6. Італійська брошура 1633 р. про участь запорожців у Смоленській війні (1632–1634 рр.) // Український історичний журнал. – 2010 – № 3. – С. 213–218 (0,5 друк. арк.) (у співавт. з Н. Я. Пухальською)

7. Гетьман Іван Мазепа як покровитель Свято-Михайлівського Видубицького монастиря // «Видубецький Михайлівський монастир – погляд крізь віки». Збірник матеріалів наукової конференції, присвяченої 940-літтю Свято-Михайлівського Видубецького монастиря. – К., 2010. – С. 214–216 (0,2 д.а.) – ( у співав. з І. Ю. Тарасенко)

8. Цікавий документ з історії Черкащини часів Коліївщини // Корсунський часопис. – Корсунь-Шевченківський, 2010, № 23. – С. 27–28 (2 д.а.)

9. Листи М.Січинського до М. Грушевського. // Наукові записки КМА. Історичні науки. – 2010. т. 104. – С. 64–68 (у співавторстві з І. Ю. Тарасенко, Т. Щестюк)

10. Нові архівні документи з історії міста Гадяча // Гадяч – гетьманська столиця України. Історія, культура, національна пам’ять. – (Гадяч, 4.02.2010 р. )( у співав. з І. Ю. Тарасенко)

11. Італійські «летючі листки» кінця ХVІІ століття про Україну // «Веніамін (Христофор Іоганн) Кордт – фундатор історичної картографії» (до 150-річчя від дня народження). – К., 2010. (у спіавт. з Н .Я. Пухальською)